UZGOJNI PRAVILNIK KMFC

 

Temeljem čl. 30 Statuta KMFC, Izvršni odbor KMFC na svojoj sjednici održanoj 27.01.2022. godine donosi Uzgojni Pravilnik

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

Glavni cilj uzgojne politike KMFC je poboljšavanje kvalitete mačaka pasmina priznatih WCF-om kao i eksperimentalnih pasmina prema WCF standardima.

Uzgojna komisija

Članak 2.

Stručno tijelo koje je odgovorno za vođenje uzgojne politike KMFC je Uzgojna komisija (UK), definirana Statutom KMFC. Uzgojna Komisija sastoji se od Predsjednika KMFC i Voditelja Rodovne Knjige koje bira Skupština KMFC te Voditelja Uzgoja ako je isti izabran sa strane Izvršnog Odbora KMFC.

Uzgojna komisija prati poštivanje članova KMFC ovog uzgojnog pravilnika i pravila WCF.

UK mora paziti da Uzgojni Pravilnik bude usklađen s pravilima WCF-a. U slučaju promjena pravila WCF-a, Uzgojna Komisija mora napraviti prijedlog usklađenog Uzgojnog Pravilnika u roku od 45 dana od dana nastalih promjena te isti proslijediti Izvršnom odboru KMFC na razmatranje i usvajanje.

 

Članak 3.

WCF Pravila (WCF Breeding and Registration rules) te lokalni zakoni i pravilnici države u kojoj pojedini uzgajivač živi i uzgaja mačke su iznad ovog Uzgojnog Pravilnika.

Uzgajivač mora postupati prema lokalnim zakonima i pravilnicima vezanim uz zaštitu i uzgoj životinja države u kojoj živi i uzgaja mačke čak i u slučaju da određene odredbe tih zakona i pravilnika određuju postupanje drugačije od ovog Pravilnika ili pravila WCF.

 

Članak 4.

4.1. Registriranim se uzgojem mačaka u KMFC može baviti svaki redovni član KMFC koji zadovoljava uvjetima Pravilnika o stjecanju redovnog članstva KMFC. Za redovnog člana koji se bavi uzgojem mačaka određuje se pojam Uzgajivač.

4.2. Podupirući član KMFC koji ima registriranu WCF uzgajivačnicu može imati jedno leglo kako bi se kvalificirao za redovno članstvo sukladno Pravilniku o stjecanju redovnog članstva KMFC te se tada i za takvog člana određuje pojam Uzgajivač, ali pod sljedećim uvjetima:

 • podupirući član mora imati nostrificirane rodovnice mačaka koje misli pariti pri Registru KMFC ili Ugovor o parenju u slučaju korištenja tuđeg mužjaka
 • podupirući član mora obavijestiti Uzgojnu komisiju o planiranom parenju putem unaprijed utvrđenog online obrasca na mrežnim stranicama KFMC. Uzgojna komisija će pregledati najavu te povratno upozoriti ako utvrdi neke nepravilnosti.
 • podupirući član mora prijaviti prvo leglo u Registar KMFC u roku 5 dana od rođenja mačica

Prijavom prvog legla ispunjava se jedan od uvjeta za stjecanje redovnog članstva sukladno Pravilniku o stjecanju redovnog članstva KMFC te se pokreće postupak ako su zadovoljeni i ostali uvjeti definirani istim pravilnikom.

4.3. U slučaju da novi član, koji se prima kao podupirući, u trenutku učlanjenja u KMFC ima leglo, unutar 24 sata mora nostrificirati rodovnice roditelja. Uzgojna komisija mora razmotriti status prijave legla te odrediti mogu li se registrirati predmetni mačići i odrediti može li se takvo leglo smatrati prvim prijavljenim leglom u KMFC kao uvjet za stjecanje redovnog članstva.

4.4. Svaki Uzgajivač dužan je postupati sukladno Uzgojnom Pravilniku KMFC osim u slučajevima navedenim u članku 3. ovog Pravilnika.  

KMFC će kontrolirati postupanje Uzgajivača u skladu s ovim Pravilnikom i pravilima WCF-a. 

KMFC nema nadležnosti kontrolirati i sankcionirati uzgajivače vezano za postupanja u skladu s lokalnim pravilnicima i zakonima gdje pojedini uzgajivač živi i uzgaja mačke tako da je u tom dijelu isključiva odgovornost na svakom pojedinom uzgajivaču.

 

Članak 5.

Zdravlje i dobrobit svake pojedinačne mačke ili mačića mora biti od najveće važnosti za sve članove KMFC, uzgajivače i vlasnike mačaka.

Uzgoj se mora temeljiti na genetskim načelima, sprječavanju bolesti i dobrom okruženju.

Svaki uzgajivač mora voditi brigu i evidenciju o zdravlju i dobrobiti mačaka i mačića.

 

II. UZGOJ I OKRUŽENJE

 

 Općenita briga

Članak 6.

Odrasle mačke i mačići moraju redovito biti cijepljeni sukladno propisima veterinarske struke i lokalnim zakonima.

Mačke koje pokazuju bilo kakve znakove bolesti moraju se odmah prijaviti na veterinarsku njegu.

Sve mačke moraju redovito biti pregledavane i tretirane protiv parazita poput buha, krpelja, gnjida, probavnih crva, plućnih i srčanih crva itd.

Posebne se mjere moraju poduzeti za prevenciju ili širenje virusnih, bakterijskih i gljivičnih bolesti, uključujući upotrebu cjepiva gdje je to moguće.

Strogo je zabranjeno bolesne mačke ili mačke koje pokazuju znakove bolesti svjesno dovoditi u kontakt s mačkama drugih vlasnika, a posebno je zabranjeno voditi takve mačke na izložbe. Također je zabranjeno voditi na izložbe mačke i bez znakova bolesti, a koje su bile u neposrednom kontaktu s bolesnom mačkom unutar zadnjih deset dana.

 

Smještaj

Članak 7.

 7.1. Općeniti uvjeti

Svakoj mački ili mačiću mora se pojedinačno pružiti pažnja, što bi trebalo uključivati postupanje koje omogućuje provjeru općenitog zdravlja.

Smještajni prostor, prostirke, posuđe, WC posude, i sl. uvijek se moraju držati čistima sukladno higijenskim standardima.

Mačkama i mačićima mora se osigurati redoviti ljudski kontakt i socijalizacija, kao i poticanje prirodnog ponašanja, poput penjanja, grebanja, skrivanja i igranja za što moraju biti osigurani odgovarajući namještaj, prostirke, penjalice, grebalice i sl.

Mačke uvijek moraju imati zdjelice sa svježom vodom. Mačkama mora biti osigurana redovita kvalitetna hrana sukladno njihovim potrebama.

Mačke moraju imati prikladan prostor u kojem se mogu kretati i igrati i trebale bi uživati domaće okruženje.

Za mačke koje nisu naviknute na ekstremne temperature temperatura životnog prostora mora se održavati između +10°C i +35°C.

Mačkama mora biti osigurana dostupnost svježeg zraka (prozori, vrata, klima uređaji) kako bi se umanjili mirisi, vlaga i propuh.

Uvijek moraju biti dostupna sredstva za čišćenje i dezinfekciju podova, zidova i namještaja.

Trebalo bi osigurati dovoljno prirodnog dnevnog svjetla i održavati prostor u dobrom stanju sukladno higijenskim standardima.

Iako pojedina mačka uživa u društvu drugih mačaka, treba izbjegavati nagomilavanje mačaka jer to može dovesti do stresa i agresije, i još važnije, može povećati rizik od bolesti.

7.2. Zaseban smještaj

U slučaju da je smještaj mačke izoliran od domaćeg okruženja, sadržaji moraju biti takvi da mački pružaju najbolje moguće uvjete i brigu.

Svaki uzgajivač mora se pridržavati lokalnih zakona i pravilnika koje se odnose na zaseban smještaj mačaka.

 

 Članak 8.

Odlazak mačaka od uzgajivača

8.1. Mačići ne smiju otići novom vlasniku (u novi dom) prije nego što navrše 12 tjedana i budu mikročipirani, očišćeni od parazita te cijepljeni protiv mačje panleukopenije, mačjeg kalicivirusa i mačjeg herpes virusa, osim ako veterinar nije drugačije savjetovao.

8.2. Prodajni ugovor ili ugovor o prijenosu vlasništva mora biti sastavljen u pisanom obliku i sadržavati sve podatke o uzgajivaču, novom vlasniku i sve detalje o mački. Uz ugovor, uzgajivač bi trebao novom vlasniku isporučiti putovnicu ili drugi adekvatan dokument s evidentiranim primljenim cjepivima i informacijama o posebnim potrebama mačaka i specifičnosti pasmine. Uzgajivač bi trebao pružati podršku novom vlasniku mačke.

8.3. Sve mačke ili mačiće koje Uzgajivač udomi, kao i sve uginule registrirane mačke, moraju se odjaviti iz registra KMFC putem online obrasca u roku od 21 dan. Za kršenje ovog pravila Uzgajivač mora platiti naknadu u iznosu od 75 kuna (10 Euro) po mački.

8.4. Uzgajivač može zatražiti od registra KMFC izdavanje dokumenta „Transfer vlasništva“ koji se naplaćuje sukladno cjeniku.

8.5. Nije dozvoljeno prodati ili predati mačke s WCF rodovnicama trgovinama kućnih ljubimaca ili sličnim organizacijama, niti za bilo kakva eksperimentalna istraživanja i testiranja.

8.6. Preporuka je da se kastracija/sterilizacija mačića nenamijenjenim za uzgoj napravi prije nego što idu u novi dom uz savjetovanje s veterinarom kako bi uzgajivač bio siguran da je postupak siguran za svakog mačića. U slučaju preudomljavanja uzgojne mačke koja se više neće koristiti u uzgoju, strogo se preporuča kastracija/sterilizacija iste prije odlaska u novi dom.

 

III. UVJETI UZGOJA

 

 Članak 9.

9.1. Općenito

Svaki Uzgajivač mora imati registriranu WCF uzgajivačnicu na svoje ime ili biti u suvlasništvu iste. Sveinformacije poput imena uzgajivača, adrese, pasmine i sl. moraju biti aktualne i ažurirane čim dođe do promjena.

Uzgajivač mora biti zakonski vlasnik uzgojne ženke i biti u mogućnosti dokazati vlasništvo.

9.2. Uzgojni mužjaci

Prije nego što se mačak koriste kao uzgojni mužjak uzgajivač mora biti siguran da su oba testisa normalna i da su se spustila u skrotum.

Uzgojni mužjaci čiji su vlasnici WCF članovi ne mogu se koristiti za parenje koje će rezultirati neregistriranim mačićima, npr. za parenje u kojem mačići neće dobiti službene rodovnice od jedne od World Cat Congress (WCC) članica (FIFE – Fédération Internationale Féline, CFA – The Cat Fanciers Association, WCF – World Cat Federation, TICA – The International Cat Association, ACF – Australian Cat Federation, GCCF – The Governing Council of the Cat Fancy, NZCF – New Zealand Cat Fancy, CCCofA – Co-Ordinating Cat Council of Australia, SACC – Southern African Cat Council).

9.3. Uzgojne ženke

maksimalnog broja legala po uzgojnoj ženki godišnje te razmaka između legala, ali u svakom slučaju ne smije biti više od 2 legla godišnje s najmanje 3 mjeseca razmaka između njih.

Nakon drugog carskog reza, ženku je potrebno ukloniti iz uzgojnog programa.

Ženki ne smije biti dopušteno pariti se s drugim mužjakom u razmaku manjem od 3 tjedna. U slučaju da se dogodi parenje s više od jednim mužjakom zbog nepažnje uzgajivača ili iz drugih razloga, isto mora biti odmah prijavljeno UK KMFC. Svi mačići takvog parenja moraju imati napravljen genski test dokazivanja očinstva, a rezultati testa moraju biti poslani u Registar KMFC uz registraciju mačića. U slučaju neprijavljivanja parenja s više mužjaka prije okota legla, Uzgajivač mora platiti jednokratnu naknadu od 150 kn (20 euro).

9.4. Mikročip

Sve uzgojne mačke i svi mačići moraju biti identificirani pomoću mikročipa, a identifikacijski broj mikročipa bit će zabilježen u rodovnici. Mikročip se mora aplicirati prije odlaska mačića u novi dom, a ne kasnije od 14 tjedana starosti mačića.

9.5. Programi testiranja

UK je razvila prikladne obavezne zdravstvene programe za genetske bolesti.

Ako su genski testovi obavezni (vidi 9.6), Voditelj Rodovne knjige mora registrirati rezultate testova, zasnovane na laboratorijskoj dokumentaciji dostavljenoj od uzgajivača, i rezultati testova moraju biti prikazani u rodovnici.

Ako su genski testovi preporučeni (vidi 9.7), Voditelj Rodovne knjige će registrirati rezultate testova na zahtjev uzgajivača, zasnovane na laboratorijskoj dokumentaciji, a rezultati testova bit će prikazani u rodovnici.

9.6. Tablica obaveznih genskih testiranja 

Pasmina Test
NFO GSD IV
AMB, BUR, TON GM2
KOR GM1/GLB1, GM2/HEXB
BAL, BALw67, OLH, OSH, PBD, SIA, SIAw67 PRA-rdAc

 

Svaki uzgajivač vlasnik mačaka pasmina navedenih u Tablici obaveznih genskih testiranja dužan je prije prvog parenja uzgojne ženke ili mužjaka obaviti navedena obavezna testiranja ili imati potvrde s negativnim nalazima obaveznih testova od predaka uzgojne ženke/mužjaka.

Genska testiranja nisu potrebna ako postoji nedvojbeni dokazi da mačka ne može imati određeni gen po testovima predaka. KMFC priznaje genske testove iz 3 generacija predaka. UK može zatražiti novo testiranje mačke ako postoji opravdana sumnja u vjerodostojnost genskih testova.

UK može zatražiti gensko testiranje roditeljstva ako postoji sumnja u istinitost prijavljenih roditelja. Dok Uzgajivač o svom trošku ne napravi tražene genske testove, odgodit će se registracija mačića (čl. 17). Ako Uzgajivač odbije napraviti test, UK može naložiti Registru KMFC da takvi mačići budu registrirani u RX knjigu kao nepriznata pasmina, s „no information“ na mjestu sumnjivog roditelja u rodovnici.

KMFC preporučuje da svi biološki uzorci za DNA testiranje budu prikupljeni od strane veterinara ili ovlaštenog laboratorija uz očitanje mikročipa.

 9.7. Tablica preporučenih genskih testiranja

Test Pasmina
PK deficiency (PKdef) ABY, AUM, BEN, MAU, LPL, LPS, MCO, NFO, SAV, SIN, SOM, TON, TOY
Hipertrofična kardiomiopatija (HCM) MCO, RAG, RGM
Mukopolisaharidoza  VI (MPS VI) BAL, BALw67, OLH, OSH, RAG, SBI, SIA, SIAw67, THA, TON
Hipokalijemija (HK) AMB, AUM, BOM, BUR, CRX, DRX, SIN, SPH, TON
Policistični bubrezi (PKD1) BLH, BOM, BRI, CRX, DRX, EXO, PER, PER33, RAG, RGM, SBI, SFL, SFL71, SFS, SFS71, SIB, SIB33, SNO, SRL, SRX
Abisinska progresivna atrofija mrežnice (PRA Rdy) ABY, SOM
Bengalska progresivna atrofija mrežnice (PRA-b) BEN, SAV, TOY
Perzijska progresivna atrofija mrežnice (PRA-pd) BLH, BRI, EXO, PER, PER33
Progresivna degeneracija mrežnice (PRA-rdAc) ABY, ACL, ACS, AWH, CRX, OCI, SAV, SIN, SOM, TON
Spinalna atrofija mišića (SMA) MCO
Kongenitalni miastenički sindrom (CMS) SPH, DRX
Burmijski defekt glave (BHD) AMB, AUM, BOM, BUR, TON

 

9.8. Bijele mačke

Bijele mačke moraju imati testiran sluh prije nego što se koriste za uzgoj: BAER (Brainstem Auditory Evoked Response) test. Nalaz BAER testa mora se dostaviti Voditelju rodovne knjige prije parenja.

Parenje dviju bijelih mačaka nije dozvoljeno.

9.9. Mačke kojima nije dozvoljen uzgoj

Mačke s urođenom abnormalnošću, gluhe mačke i mačke s pupčanom hernijom ne smiju se uzgajati i ne smiju se prodavati za uzgoj. Uzgajivač mora upozoriti novog vlasnika na abnormalnost i takve mačke moraju biti sterilizirane idealno prije prodaje i registrirane s oznakom “Nije za uzgoj“ odnosno „Not for breeding“

9.10. Parenje u srodstvu

Parenje u srodstvu podrazumijeva parenje oca i kćeri, majke i sina, brata i sestre, ujaka i nećakinje, tetke i nećaka, rođaka, djeda i unuke, bake i unuka.

Parenje oca i kćeri, majke i sina te braće i sestara strogo se ne preporučuje.

Ako se planira pariti uzgojna ženka s uzgojnim mužjakom gdje se barem jedan od roditelja jedne mačke nalazi u prve dvije generacije druge mačke, potrebno je prije predmetnog parenja podnijeti zahtjev za suglasnost UK. Uz zahtjev mora se predočiti objašnjenje razloga takvog parenja, očekivanja, kao i uzgojni program. UK zadržava pravo postavljanja određenih uvjeta.

U slučaju predmetnog parenja bez dobivanja prethodne suglasnosti UK (npr. slučajno parenje zbog nepažnje uzgajivača), cijena rodovnica mačića bit će dvostruka (2x) od propisane cijene. 

 

IV. REGISTAR KMFC i PRAVILA REGISTRACIJE

 

Članak 10.

10.1. Registar KMFC

Registar KMFC je tijelo KMFC koje vodi Rodovnu Knjigu. Osoba odgovorna za vođenje Rodovne knjige je Voditelj Rodovne knjige kojeg bira Skupština KMFC suglasno članku 25. Statuta KMFC. U slučaju spriječenosti Voditelja Rodovne knjige ili velikog obujma posla zamjenjuje ga ili mu pomaže Zamjenik Voditelja Rodovne knjige kojeg bira Skupština KMFC suglasno članku 25. Statuta KMFC.

Uzgojna komisija KMFC kontrolira i usmjerava rad Registra KMFC. 

10.2. Definicija Rodovne knjige

Rodovna knjiga je kompletna evidencija mačaka.

Rodovna knjiga treba sadržavati barem sljedeće informacije: registrirano puno ime mačke, registrirano ime uzgajivačnice, registarski broj mačke, originalni broj registracije ako postoji, kompletan EMS kod, pasminu, uzorak i boju mačke, datum rođenja mačke, spol mačke, broj mikročipa , ime uzgajivača i ime vlasnika, rezultate obaveznih testova.

Uzgajivač je vlasnik ženke u trenutku parenja.

Međutim, uzgajivač može kupcu gravidne ženke dati dozvolu za registraciju potomaka pod imenom uzgajivačnice novog vlasnika.

 

Članak 11.

KMFC Rodovna knjiga

11.1. KMFC vodi 3 registra:

 • puni registar LO (Livre d’Origine)
 • eksperimentalni registar RIEX/RX (Registre Initial et Experimental)
 • zasebni registar za domaće mačke HP (Household Pet)

Registracijski broj mačke mora sadržavati identifikacijski kod koji pokazuje u kojem je od tri registra mačka registrirana.

11.2. Opis registra LO (Livre d’Origine)

LO registar sadrži mačke pasmine, uzorka i boje koje su priznate sa strane WCF-a, odnosno službeno navedene u WCF Standard of Points i imaju najmanje 3 generacije predaka iste ili srodnih pasmina. Sve mačke u LO registru imaju tražene podatke za Rodovnu knjigu sukladno članku 14.6.

11.3. Opis eksperimentalnog registra RIEX (Registre Initial et Experimental)

RIEX ili RX registar je evidencija mačaka koje:

 • ne ispunjavaju uvjete određene za LO registar
 • su rezultat križanja
 • nove i nepriznate WCF pasmine

Ako uzgajivači s više od jedne pasmine u kući imaju pogrešku u uzgoju, odnosno sparene su mačke različitih pasmina, mačići će biti uneseni RIEX registar, uzimajući u obzir pravila WCF-a, a SVI mačići moraju biti registrirani s EMS kodom „x“.

Standard of Points and Show Rules WCF pružaju više informacija o registraciji novih pasmina  i rezultata križanja određenih pasmina i one se moraju poštivati ​​bez iznimke.

UK svojom odlukom može prihvatiti bilo koju pasminu koja nije priznata u WCF-u, a koju je priznao član WCC za registraciju u eksperimentalnom registru RIEX.

11.4. Prijenos iz RIEX u LO registar

Mačka će automatski i/ili uz zahtjev uzgajivača biti prebačena iz RIEX u LO registar ako su ispunjeni uvjeti za LO registar KMFC. U tom slučaju mački će biti dodijeljen novi registarski broj oznake LO.

11.5. Opis zasebnog registra za domaće mačke HP.

Sve domaće mačke vodit će se u zasebnom registru domaćih mačaka HP u sklopu Rodovne knjige KMFC kako bi dobile svoj registracijski broj zbog prijava na izložbe.

 

Članak 12.

12.1 Registracija mačke u Rodovnu knjigu

Registracija mačke u Rodovnu knjigu mora biti obavljena u skladu s EMS sistemom i genetskim načelima. Kako bi se mačka registrirala u Rodovnu knjigu, uzgajivač mora imati registriranu uzgajivačnicu u WCF.

Ukoliko se mački fenotip razlikuje od genotipa, također i fenotip treba biti zabilježen u Rodovnoj knjizi, nakon što je genotip dokazan prema:

 • Genetici roditelja
 • Potomcima
 • Genetskim testom

Ukoliko promjena EMS koda uzrokuje promjenu boje, onda:

 • Već potvrđene titule moraju uvijek biti zadržane (boje)
 • Svi certifikati za sljedeće titule moraju biti dobiveni u novom boji.

 

Članak 13.

13.1. Prijava legla

Član KMFC dužan je prijaviti svako leglo Registru KMFC najkasnije u roku od 4 tjedna nakon okota mačke. Prijava legla može se obaviti putem online formulara na web stranici KMFC ili putem slanja u Registar KMFC popunjenog propisanog obrasca. Prijava legla je besplatna. U slučaju kašnjenja, plaća se naknada za prijavu legla u iznosu definiranom cjenikom za svaki tjedan zakašnjenja.

Cijelo leglo mora se prijaviti istovremeno. Nije dopuštano prijaviti  samo dio legla pa naknadno ostatak. U slučaju kršenja ovog pravila neprijavljeni mačići moraju biti registrirani, a cijena registracije će biti trostruka (x3). Izbjegavanje prijavljivanja cijelog legla smatra se teškom povredom ovog Pravilnika.

Prilikom prijave legla uzgajivač mora obavijestiti Registar KMFC o slučajevima rođenja životinja s anomalijama i nedostacima.

13.2. Uzgojni pregled

Svaki uzgajivač prilikom registracije prvih 5 legala u KMFC mora napraviti Uzgojni Pregled na daljinu putem online video prijenosa pomoću tehnoloških alata ili mora priložiti minimalno 5 različitih fotografija svakog mačića i jednu video snimku u trajanju od minimalno 30 sekundi gdje se jasno vide svi mačići zajedno sa svojom majkom. Ako majka legla iz nekog razloga nije prisutna, uzgajivač će morati objasniti specifičnost situacije. Uzgojni pregled obavlja Voditelj Uzgoja ili Predsjednik KMFC.

Svaki član KMFC može zatražiti uzgojni pregled pri poteškoćama u određivanju boja i uzorka odnosno EMS-kodova ili spola za mačiće. U tom slučaju član KMFC mora se obratiti Voditelju uzgoja ili Predsjedniku KMFC te zatražiti uzgojni pregled. Uzgojni pregled izvršava Voditelj uzgoja ili osoba koju odredi Uzgojna komisija.

Uzgojni pregled može se napraviti na daljinu bez dodatnih naknada pomoću tehnoloških alata. U slučaju da uzgajivač želi da se pregled legla obavi fizički, dužan je platiti KMFC naknadu sukladno cjeniku, kao i putne troškove dolaska na lokaciju uzgajivača osobi koja izvršava uzgojni pregled. KMFC može otkazati dolazak na lokaciju uzgajivača zbog opravdanih razloga te u tom slučaju KMFC može ponuditi termin i lokaciju na kojoj se može napravi uzgojni pregled.

 

Članak 14.

14.1 Rodovnica

Rodovnica je dijagram koji prikazuje biološke odnose između mačke i njezinih predaka te sadrži i druge važne informacije.

Rodovnica je javni dokument kojeg popunjava i vrši ispravke isključivo Voditelj Rodovne knjige ili Zamjenik Voditelja Rodovne knjige.

Rodovnice WCF mogu biti izdane samo za mačke koje su uzgojene od članova KMFC i koji imaju registriranu WCF uzgajivačnicu.

14.2. Odgovornosti

Registar KMFC je odgovoran uzgajivačima za koje radi rodovnice. Sva komunikacija u vezi s rodovnicama, transferima, diplomama itd. ostaje strogo između Registra KMFC i uzgajivača, a ne budućih vlasnika mačaka. KMFC može kontaktirati bilo koje drugo tijelo za registraciju ako uoči pogreške na rodovnici, istovremeno obavještavajući Uzgajivača. Isto tako, Uzgajivač je odgovoran dati što više informacija kako bi se osigurala točnost njegovih rodovnica.

Registar KMFC ne može biti odgovoran ako Uzgajivač navede netočne podatke.

Voditelj Rodovne knjige dužan je izdati rodovnicu u roku od 21 dan od primitka uplate i cjelokupne tražene dokumentacije. Rodovnice neće biti izdane prije prijave legla.

Uzgajivač može preuzeti izdane rodovnice osobno ili zatražiti slanje poštom uz određenu cjenikom KMFC naknadu. Ako Uzgajivač zahtjeva slanje izdanih rodovnica poštom iste će biti poslani u roku od 10 dana od dana izdavanja ali ne prije primitka uplate naknade za slanje poštom.

14.3. Izvorni broj rodovnice 

Za svaku se mačku čuva broj izvorne rodovnice tijekom cijelog života, koji je dodijelio klub koji je izdao rodovnicu. Dodjela novog broja već izdane rodovnice nije dopuštena.

14.4. Reizdavanje rodovnice 

KMFC neće reizdavati rodovnicu bez izvorne rodovnice u rukama.

Za mačku se može izdati samo jednu izvornu KMFC rodovnicu. Ako uzgajivač već ima rodovnicu za mačku izdanu od strane KMFC i na njoj postoji pogreška, takva rodovnica mora se vratiti u Registar KMFC na uništenje prije ponovnog izdavanja ispravne rodovnice. Ako se rodovnica ikada izgubi ili bude uništena ili oštećena, može se zatražiti kopija, ali se na njoj mora navesti da je kopija.

KMFC neće reizdavati dokumente članovima koji su kažnjeni zbog ilegalne trgovine životinjama, zlostavljanja životinja itd. i to sve dok se ne ukine kazna i izdaju potrebni službeni dokumenti i potvrde.

14.6. Sadržaj rodovnice

Rodovnice izdane od strane KMFC moraju imati WCF logo te ime i logo KMFC, zaštitni hologram, email adresu i web adresu KMFC te moraju biti potpisane i odobrene od strane Registra KMFC.

Pri izdavanju, rodovnice moraju sadržavati najmanje sljedeće podatke o dotičnoj mački:

 • Puno ime i postignute titule
 • Datum rođenja
 • Spol
 • Pasmina i boja riječima
 • WCF EMS kod za pasminu i boju
 • Registracijski broj rodovnice
 • Broj mikročipa
 • Ime uzgajivača
 • Naziv kluba i WCF šifra kluba, datum izdavanja (i potpis odgovornog)
 • Hologramsku naljepnicu
 • Može se dodati napomena „Not for breeding“ ako uzgajivač prilikom izdavanja rodovnice to zatraži
 • Kompletan originalan registracijski broj, uključujući tijelo registracije
 • Ime uzgajivača
 • Rezultat genskog testa ako je obavezan sukladno članku 9.6
 • Informacije o četiri (4) generacije predaka dotične mačke

Podaci o roditeljima moraju sadržavati barem sljedeće:

 • Puna imena i sve dodijeljene titule
 • ORIGINALNI broj rodovnice
 • EMS kod pasmine i boje
 • broj mikročipa, ako je dostupan

Podaci o ostalim generacijama moraju sadržavati barem sljedeće:

 • Puna imena i sve dodijeljene titule
 • ORIGINALNI broj rodovnice (može biti izostavljen za 4. generaciju predaka)
 • EMS kod pasmine i boje

Ukoliko minimum podataka koji je naveden gore kod neke mačke nije dostupan, onda:

 • Mačka mora biti upisana u RIEX registar
 • Dostupni podaci pretka moraju se upisati u rodovnicu
 • Podaci koji nedostaju mogu se izostaviti iz rodovnice

14.7. Titule

Registar KMFC je odgovoran za osiguravanje valjanosti i ažuriranje evidencija izložbenih titula mačaka. Uzgajivači su dužni skenirati potvrde o titulama i proslijediti ih u Registar KMFC kako bi ažurirao evidenciju u roku od 2 mjeseca od stjecanja titule. U slučaju kašnjenja s dostavljanjem dokumentacije mora se platiti naknada utvrđenja cjenikom.

14.8. Vanjsko parenje

Sporazum ili ugovor o parenju  između uzgajivača ženke i vlasnika mužjaka mora biti potpisan i proslijeđen u Registar KMFC, zajedno s rodovnicom mužjaka i dokumentom o prijavi legla.

 

Članak 15.

Uvoz i prijenos

15.1. Nostrifikacija rodovnice

Nostrifikacija rodovnice je postupak prihvaćanja i evidentiranja strane rodovnice u KMFC Rodovnu knjigu. Stranim rodovnicama se računaju sve rodovnice izdane od strane ne-WCF članica.

Izvorna rodovnica izdaje se mački te uvijek mora ostati uz mačku. Za nostrifikaciju uzgajivač mora poslati u Registar skeniranu ili slikanu izvornu rodovnicu zadovoljavajuće kvalitete tako da sve informacije moraju biti potpuno čitljive te potvrdu o plaćanju naknade prema cjeniku KMFC.

Prilikom unosa podataka u Registar KMFC moraju se unijeti svi podaci, zajedno s izvornim brojem rodovnice. Izvorna rodovnica nikada se ne smije mijenjati.

Registar KMFC će dodijeliti svoj registarski broj prilikom nostrifikacije.

Ako je mačka nekoliko puta registrirana od strane nekoliko klubova i ima više od jednog registarskog broja, svi naknadni brojevi registracija mogu biti upisani, ali koristit će se samo izvorni broj.

Nostrifikaciju rodovnice uzgajivač je obvezan napraviti nakon što dobije transfer/zaključi kupoprodajni ugovor ili dobije drugi dokument koji potvrđuje njegovo vlasništvo za novu mačku i to u roku od 30 dana od trenutka stjecanja vlasništva, ali prije prvog parenja. Za kršenje ovog pravila Uzgajivač mora platiti naknadu u iznosu od 75 kn (10 euro) po mački.

15.2. Uvoz iz druge WCF članice

Originalna rodovnica uvezene mačke mora se poštovati. Međutim, greške i kršenja Pravila WCF moraju se ispraviti i WCF članica koja izvozi mačku mora biti obaviještena o tim ispravcima.

15.3. Prijenos rodovnice iz ne-WCF članica

KMFC će priznati i nostrificirati rodovnice od WCC članica.

Uzgojna komisija KMFC odlučuje o pouzdanosti rodovnica iz drugih organizacija koje nisu WCC članice.

Registriranje u Rodovnu knjigu mora uvijek zadovoljavati genetska načela, ovaj Pravilnik i Pravila WCF.

Originalna rodovnica mora se poštovati, međutim greške i kršenja Pravila o uzgoju i registraciji moraju se ispraviti. Registar KMFC može kontaktirati druge Registre ako postoji bilo kakvo pitanje u rodovnici.

Za mačku s rodovnicom iz ne-WCF članice moraju biti ispunjeni zahtjevi registriranja u LO registru prema ovom Pravilniku.

Ako nisu ispunjeni zahtjevi za registriranje u LO registar, mačka treba biti zavedena u RIEX registar.

15.4. Izvorno ime 

Izvorno ime uvezene mačke se zadržava. KMFC će registrirati mačku samo pod izvornim imenom.

15.5. Naknada za nostrifikaciju

Iznos naknade za nostrifikaciju naplaćuje se suglasno cjeniku.

Izuzetak je nostrifikacija mačaka novih članova, koji u roku 7 dana od učlanjenja zatraže nostrifikaciju rodovnica za sve svoje mačke. Naknada se u tom slučaju ne naplaćuje.

 

Članak 16.

16.1. Puno ime mačke

Puno ime mačke mora se sastojati od imena mačke i imena uzgajivačnice. Puno ime mačke ne bi trebalo biti duže od 25 znakova.

Ime uzgajivačnice može biti kao prefiks ili  kao sufiks imena mačke. Kod prijave uzgajivač mora navesti mjesto imena uzgajivačnice u punom imenu mačke.

Primjeri:

 • Maccurl’s Mimi – naziv uzgajivačnice prije imena mačke
 • Mimi Maccurl – naziv uzgajivačnice nakon imena mačke
 • Mimi of Maccurla – naziv uzgajivačnice nakon imena mačke

Isto puno ime mačke može se ponovno koristiti nakon proteka 10 godina.

 

Članak 17.

17.1. Izdavanje rodovnice

Uzgajivač mora zatražiti u Registru KMFC rodovnicu za svakog rođenog mačića iz uzgoja u roku 14 tjedana od dana okota.

U slučaju da Uzgajivač u isto vrijeme član neke druge felinološke organizacije gdje obavezan zatražiti izdavanje rodovnica za istih mačića, mora prvo ali ne kasnije nego u roku od 24 sata zatražiti izdavanje rodovnica u Registru KMFC. Kršenje ove odredbe će se smatrati osobo teškim povredom ovog Pravilnika te IO KMFC na prijedlog UK može otkazati Uzgajivaču u redovnom članstvu.

Za izdavanje rodovnice potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • Kopija rodovnica mužjaka i ženke ako već nisu registrirani u Rodovnu knjigu KMFC;
 • Kopija potvrde o registraciji uzgajivačnice WCF (u slučaju da prije nije poslana ili nije izdana preko KMFC);
 • Kopija testova roditelja sukladno Tablici iz članka 6. ovog Pravilnika;
 • Kopija potvrde o plaćanju naknade za izdavanje rodovnica prema cjeniku KMFC (koja se uplaćuju na račun KMFC s naznakom „Za izdavanje rodovnica“) jer se rodovnice neće izdavati prije uplate navedene naknade;
 • U slučaju da uzgajivač nije vlasnik obje mačke kopiju Ugovora o parenju potpisanog od obje strane
 • Ispunjen ili potpisan obrazac prijave mačića na kojem su jasno vidljivi podaci o imenima mačića, EMS kodovima, spolu te o brojevima mikročipova

U slučaju kašnjenja s prijavom, naknada za izdavanje rodovnica utvrđena cjenikom KMFC bit će udvostručena (2x).

Svim mačićima iz istog legla rodovnice moraju biti zatražene istovremeno.

17.2. Izmjena ili dopuna rodovnice

Članovi KMFC mogu zatražiti izmjenu podataka na rodovnici zahtjevom uzgajivača do starosti mačke od 10 mjeseci ili ako je promjena dokaziva genetikom roditelja, genskim testovima, fenotipskim obilježjima potomaka ili nakon utvrđivanja promjena od strane sudaca na WCC izložbama. Dužnost je poslati Voditelju rodovne knjige zahtjev za izmjenama i svu dokaznu dokumentaciju kao i kopiju potvrde o plaćanju naknade za izmjenu ili dopunu rodovnica prema cjeniku KMFC.

 

Članak 18.

18.1. Naknada za izdavanje rodovnice

Iznos naknade za izdavanje rodovnice određuje Izvršni odbor KMFC.

 

Članak 19.

19.1. Registracija imena uzgajivačnice

Ime uzgajivačnice je naziv i zaštitni znak koje se registrira u WCF-u i kojim se označava uzgajivač ili udruženje uzgajivača koji se bave uzgojem mačaka te se koristi i kao naziv mjesta u kojem se drže uzgojni mužjaci i/ili ženke i mačići.

Registraciju WCF uzgajivačnice može zatražiti svaki član KMFC popunjavanjem online obrazaca na web stranici KMFC.

Registracija uzgajivačnice će se obavljati suglasno pravilima WCF.

KMFC zadržava pravo zatražiti izmjenu traženih imena ako smatra da bi ime moglo biti uvredljivo ili ako bi ime moglo stvoriti nejasnoće prilikom prijava na izložbe mačaka.

Nije dopušteno predlaganje bilo kakvih imena osoba osim vlastitog imena, niti nazive javnih službi, imena zaštićenih dokumenata (romanse, romani, književno djelo, itd.) niti nazive pasmina.

Uzgajivači koji imaju registriranu uzgajivačnicu u drugoj organizaciji i koji se žele pridružiti WCF-u, smiju zadržati svoja imena uzgajivačnica. Ako se slični ili isti naziv već koristi negdje drugdje, iza naziva mora se dodati oznaka  *HR ili u registracije takvog imena može biti otkazano.

WCF potvrđuje jedinstvenost naziva uzgajivačnice samo unutar WCF. Sva imena uzgajivačnica WCF od 2001. godine objavljena su na web stranicama WCF.

 

Članak 20.

20.1. Zaštita imena uzgajivačnice

Registrirano ime  uzgajivačnice WCF  će biti zaštićeno 20 godina i ne može se registrirati još jednom tijekom tog vremena. Rok zaštite imena uzgajivačnice može se produžiti uz naknadu.

20.2. Prijenos imena uzgajivačnice

Uzgajivač može prenijeti ime uzgajivačnice na drugog uzgajivača pismenim ugovorom koji su potpisala oba uzgajivača, a koji mora biti proslijeđen u WCF preko KMFC.

Ako uzgajivač umre, nasljednik mora dokazati da je zakonski nasljednik kako bi preuzeo ili prenio ime uzgajivačnice.

20.3. Uzgajivačka zajednica 

Ime uzgajivačnice mogu zatražiti dva ili više uzgajivača zajedno ako čine zajednicu. Ipak, mora postojati jedan glavni uzgajivač koji će dobiti ime uzgajivačnice kada se zajednica raspusti. Uzgajivači koji su napustili zajednicu moraju se prijaviti za novo ime uzgajališta ako žele nastaviti sa uzgojem.

 

Članak 21.

Za sve ostalo što nije navedeno u ovom Uzgojnom pravilniku KMFC mjerodavnim se smatraju WCF Pravila i lokalni zakoni.

 

V. POVREDE UZGOJNOG PRAVILNIKA I SANKCIJE

 

 Članak 22.

Svaka povreda bilo koje točke ovog Uzgojnog pravilnika smatrat će se prekršajem. Osim poziv za plaćanje penala i naknada navedenih u ovom pravilniku za određene prekršaje UK može podnijeti Predsjedniku KMFC prijedlog za predavanje slučaja na Stegovni sud KMFC.  Za donošenje odluke Stegovni sud KMFC ima rok od 3 mjeseca od dana primitka prijave tog prekršaja te prema težini tog prekršaja odrediti sankcije o kojima je obavezan informirati Uzgojnu komisiju KMFC  i Izvršni odbor KMFC.

 

Članak 23.

Za tumačenje ovog pravilnika odgovorna je Uzgojna komisija KMFC.

Ovaj uzgojni pravilnik KMFC primjenjuje se od 27.01.2022.