Na temelju članka 30. Statuta KMFC, Izvršni Odbor KMFC na sjednici održanoj 15.01.2022. donosi

 

PRAVILNIK O STJECANJU REDOVNOG ČLANSTVA KLUBA LJUBITELJA MAČAKA «FELIS CROATIA»

 

Osnovne odredbe

Članak 1.

Suglasno članku 9. Statuta KMFC Članstvo u Udruzi može biti redovno i podupiruće.

Svaki novi član ulazi u kategoriju podupirućih članova.

Redovnim članom KMFC može postati poslovno sposobna osoba koja potpisom pristupnice izjavi svoju suglasnost s ustrojstvom, Statutom i ciljevima KMFC i koja zadovoljava uvjetima Ovog Pravilnika o stjecanju redovnog članstva KMFC. Odluku o prijamu u redovno članstvo donosi Izvršni Odbor.

 

Uvjeti koji moraju biti ispunjeni za stjecanje i prestanak redovnog članstva

 

Članak 2.

Redovnim članom KMFC može postati isključivo fizička osoba koja se bavi uzgojem mačaka.

Svaki redovni član mora imati na svoje ime ili u suvlasništvu s nekim registriranu WCF uzgajivačnicu.

Nakon prijave prvog legla svoga uzgoja Registru KMFC, podupirući član KMFC može podnijeti Predsjedniku KMFC zahtjev za redovnim članstvom. Isti zahtjev mogu predložiti Voditelj Rodovne knjige, članovi Izvršnog odbora ili članovi Uzgojne komisije uz suglasnost člana.

Zahtjev se razmatra na sjednici Izvršnog odbora KMFC.

 

Članak 3.

Obaveze redovnih članova definirane su Statutom KMFC i Uzgojnim Pravilnikom KMFC.

Izvršni odbor može na prijedlog Predsjednika KMFC svojom odlukom promijeniti kategoriju članstva za pojedinog člana s redovnog na podupirućeg u slučaju kršenja Statuta i/ili Uzgojnog Pravilnika KMFC.

 

Članak 4.

Izvršni odbor može na prijedlog Uzgojne Komisije svojom odlukom bez posebne suglasnosti člana promijeniti kategoriju članstva za pojedinog člana s redovnog na podupirućeg u slučaju da isti u zadnjih 18 mjeseci nije prijavio niti jedno leglo. Izvršni odbor može donijeti odluku za produljenjem roka redovnog članstva bez prijavljenih legala na maksimalno još 6 mjeseci i to u slučaju da redovni član predstavi Izvršnom Odboru za to valjani razlog.

 

Članak 5.

Ovaj Pravilnik  stupa na snagu danom njegova donošenja.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, Izvršni odbor će donijeti odluku o kategoriji članstva za sve članove koji u tom trenutku nemaju registriranu uzgajivačnicu pri WCF-u i koji nemaju do sada prijavljeno leglo u Registru KMFC.

 

Predsjednik KMFC

Sergej Ivanov

15.01.2022