Na temelju članka 30. Statuta KMFC, Izvršni odbor KMFC na sjednici održanoj 18.7.2022. donosi novi

PRAVILNIK O STJECANJU REDOVNOG ČLANSTVA U KLUBU LJUBITELJA MAČAKA «FELIS CROATIA»

 

Članak 1.

Suglasno članku 9. Statuta KMFC članstvo u udruzi može biti redovno i podupiruće.

Svaki novi član ulazi u kategoriju podupirućih članova.

Redovnim članom KMFC može postati poslovno sposobna osoba koja potpisom pristupnice izjavi svoju suglasnost s ustrojstvom, Statutom i ciljevima KMFC i koja zadovoljava uvjetima ovog Pravilnika o stjecanju redovnog članstva KMFC.

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Izvršni Odbor uz suglasnost člana.

Članak 2.

Uvjeti koje član mora ispunjavati kako bi imao pravo postati redovnim članom KMFC:

  • mora biti isključivo fizička osoba koja se bavi uzgojem mačaka.
  • mora imati na svoje ime ili u suvlasništvu s nekim registriranu WCF uzgajivačnicu mačaka.
  • mora imati prijavljeno barem jedno leglo u zadnjih 24 mjeseca (2 godine).
  • mora poštivati Statut i Uzgojni pravilnik KMFC

Članak 3.

Nakon ispunjenja uvjeta propisanim u Čl. 2. ovog Pravilnika, podupirući član KMFC može podnijeti Predsjedniku KMFC zahtjev za redovnim članstvom. Isti zahtjev mogu predložiti članovi Izvršnog odbora uz suglasnost člana.

Članak 4.

Izvršni odbor može svojom odlukom bez posebne suglasnosti člana promijeniti kategoriju članstva za pojedinog člana s redovnog na podupirućeg u slučaju da isti prestane ispunjavati uvjete propisane u Čl. 2. ovog Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik  stupa na snagu danom njegova donošenja, a stari Pravilnik donesen 15.1.2022. stavlja se van snage istim danom.

Predsjednik KMFC

Trpimir-Frane Sulić