IZLOŽBENI PRAVILNIK WCF-A (01.07.2019)

SADRŽAJ

A – DEFINICIJE

B – IZLOŽBE

B.1 – Izložba

B.2 – Licenciranje

B.3 – Udaljenost između internacionalnih izložbi

B.4 – Suci

B.5 – Priznate pasmine

B.6 – Veterinari

B.7 – Upotreba WCF loga

B.8 – Izložbeni katalozi i protokoli

B.9 – Zabranjeno pušenje

C – SVJETSKE IZLOŽBE U WCF-u

C.1 – Svjetske izložbe (WS)

C.2 – Licenciranje

D – SUĐENJE NA WCF IZLOŽBAMA

D.1 – WCF ima tri načina suđenja na svojim izložbama

D.2 – Tradicionalno suđenje

D.3 – Radno mjesto suca

D.4 – Stjuardi

D.5 – Sudački učenik

D.6 – Kategorije po dužini dlake

D.7 – Izložbeni razredi WCF-a

D.8 – Regije, kontinentalna područja

D.9 – Best Variety

D.10 – Best in Show

D.11 – Best of Best

D.12 – Certifikati

D.13 – Certifikati za internacionalne titule, posebnosti

E – ORGANIZACIJA WCF-RINGA

E.1 – WCF-Ringovi

E.2 – Kvalifikacije sudaca za WCF-Ring

E.3 – Rangiranje i broj sudionika

E.4 – WCF-Master-Ring

E.5 – WCF-Double Master-Ring

E.6 – WCF-Triple Master-Ring

E.7 – WCF-Diamond Master-Ring

E.8 – Suđenje u suradnji

F – DODATNA NATJECANJA U WCF-U

F.1 – Best Cat of WCF

F.2 – WCF Cat Olimpia

F.3 – WCF „Fun“ izložbe

G – DISCIPLINSKE SANKCIJE

G.1 – Disciplinske sankcije

G.2 – Novčana kazna

G.3 – Hijerarhija odgovornosti

G.4 – Prigovori

G.5 – Objavljivanje izložbenih pravila na mrežnim stranicama klubova

 

 

A – DEFINICIJE

 

A.1 – ASOCIJACIJA

WCF World Cat Federation

 

A.2 – ODRASLA MAČKA

Mačka stara 10 mjeseci ili više

 

A.3 – MAČIĆ 3-6 MJESECI

Mačić koji je najmanje 3 mjeseca star, ali ne stariji od 6 mjeseci, čak niti dan stariji.

 

A.4 – MAČIĆ 6-10 MJESECI

Mačić koji je star najmanje 6 mjeseci, ali ne stariji od 10 mjeseci, čak niti dan stariji.

 

A.5 – KASTRAT

Kastrirani mužjak ili sterilizirana mačka.

 

A.6 – NOVICA

Mačka bez rodovnika koja je stara najmanje 6 mjeseci. Mačka mora ostvariti ocjenu ”Excellent” ili manje, ali ne može ostvariti plasman. Kako bi se registrirala u RIEX i dobila rodovnicu, mačka mora biti izložena na izložbi i mora dobiti ocjenu ”Excellent”. Potrebni su potpisi dva različita suca.

 

A.7 – VETERAN

Mačka starija od 8 godina.

 

A.8 – PASMINA PRIZNATA OD STRANE WCF-a

Svaka pasmina mačaka koja je prepoznata od strane WCF-a za uzgoj i izlaganje na izložbama

 

A.9 – PASMINA PRIHVAĆENA OD STRANE WCF-a

Svaka pasmina mačaka koja je priznata od strane druge asocijacije koja je član WCC-a, prihvaćena je od strane WCF-a za izlaganje i postizanje titula. Također, takozvane ”privremene pasmine” su prihvaćene, ali ne mogu ostvariti niti jednu titulu.

 

A.10 – REGISTRIRANA MAČKA

Mačka čija rodovnica ima registracijski broj izdan od strane kluba koji je član WCF-a.

 

A.11 – IZLOŽBA

WCF izložba licencirana od strane WCF Licensing manager ili Izložbene komisije za tradicionalno suđenje i WCF Ringove ili (za specifične zemlje) za Ring

 

A.11.1 – JEDNODNEVNA IZLOŽBA

WCF-ova izložba koja se održava u jednom danu u kojoj se može svaka mačka suditi samo jednom od strane jednog suca te može dobiti samo jedan izvještaj suca za taj dan. Jednodnevne izložbe mogu se održavati do tri dana uzastopno.

 

A.11.2 – DVOSTRUKO SUĐENJE

U jednom izložbenom danu mačka može biti suđena od strane dva suca te može dobiti dva izvještaja sudaca.

 

A.11.3 – NACIONALNA IZLOŽBA

Licencirana izložba koju održava dobrostojeći klub koji je član WCF-a  na kojoj suci mogu dodijeliti samo titule CAC i CAP. U katalogu mora biti registrirano najmanje 40 mačaka. Na izložbi mora biti najmanje jedan sudac svih kategorija. Ringovi i specijalne pasminske izložbe ne smiju biti održane ako je prisutan samo jedan sudac.

 

A.11.4 – INTERNACIONALNA IZLOŽBA

Licencirana izložba koju održava dobrostojeći WCF klub  gdje suci mogu dodjeljivati sve titule sukladno izložbenim razredima.

 

A.11.5 – SVJETSKA IZLOŽBA

Izložba u jednoj zemlji organizirana od strane tri ili u posebnim slučajevima dva kluba odobrena od strane WCF Odbora gdje se pojavljuje jedna od titula kao da je dobivena na drugom kontinentu ili u drugoj državi. Potrebna je posebna licenca od strane odbora. Svjetska izložba (WS) može biti održana najviše jednom godišnje u svakoj državi.

 

A.12 – IZLOŽBENI MENADŽER

Osoba odgovorna za izložbu, odabrana od strane kluba organizatora izložbe.

 

A.13 – IZLOŽBENI KATALOG

Knjižica izrađena od strane kluba organizatora u kojoj na prvoj stranici mora biti uključena izložbena dozvola, ime i kontakt adrese članova izvršnog odbora WCF-a te WCF klubova članova na prvim stranicama. Glavni dio kataloga sadrži brojeve mačaka prijavljenih na izložbu, datume rođenja, puna imena mačaka, imena roditelja, imena izlagača i vlasnika, pasminu, boju i spol mačaka te njihove izložbene razrede. Ostale stranice kataloga mogu uključivati sadržaje koje odluči klub organizator: reklame sponzora, opise pasmina, itd.

 

A.14 – IZLAGAČ

Vlasnik ili posrednik koji izlaže mačku.

 

A.15 – STJUARD

Osoba koja radi na licenciranoj WCF izložbi, koja nosi mačke na stol suca, dezinficira stol, predstavlja mačke sucu te sudjeluje u Best in Show.

 

A.16 – WCF-RING

Ring na WCF izložbi gdje sudac izabire i rangira maksimalno 10 najboljih mačaka među sudionicima. Postoje četiri WCF-Ringa: odrasle mačke, mačići (3-10 mjeseci), kastrati i Variety. Prva dva pobjednika u svakom ringu mogu sudjelovati u daljnjem natjecanju u Master-Ringu (osim pobjednika u Variety ringu).

 

A.16.1 – WCF MASTER-RING

Ring na WCF izložbi gdje sudac izabire i rangira maksimalno 10 najboljih mačaka među sudionicima. U WCF Master-Ringu mogu sudjelovati samo mačke koje su osvojile prvo ili drugo mjesto u WCF-Ringu. Najbolje dvije mačke osvajaju titulu ”Master”.

 

A.16.2 – WCF DOUBLE MASTER-RING

Ring na WCF izložbi gdje sudac izabire i rangira maksimalno 10 najboljih mačaka među sudionicima. U WCF Double Master-Ringu mogu sudjelovati samo mačke koje već imaju titulu ”Master”. Dvije najbolje mačke osvajaju titulu ”Double Master”.

 

A.16.3 – WCF TRIPLE MASTER-RING

Ring na WCF izložbi gdje sudac izabire i rangira maksimalno 10 najboljih mačaka među sudionicima. U WCF Triple Master-Ringu mogu sudjelovati samo mačke koje već imaju titulu ”Double Master”. Dvije najbolje mačke osvajaju titulu ”Triple Master”.

 

A.16.4 – WCF DIAMOND MASTER RING

Diamond Master-Ring može se održati samo jednom godišnje u svijetu. Uglavnom se održava u sklopu Olimpia Show-a. Sudjelovati mogu samo mačke koje su postigle titulu ”Triple Master”. Najmanje 4 mačke moraju biti prisutne kako bi se Ring održao. Samo najbolja mačka osvaja titulu ”Diamond Master”.

 

A.17 – RING

Izložba sa Američkim ili Australijskim ring-suđenjem. Jedan sudac sudi i rankira sve mačke na izložbi u ringu. Ringovi su odvojeni za odrasle mačke, mačiće i kastrate. Postoje AB-Ringovi i Speciality-Ringovi (ringovi za svaku glavnu kategoriju). Ovakvi ringovi dozvoljeni su samo u zemljama gdje ovakav način suđenja već tradicionalno postoji.

 

A.18 – TRADICIONALNO SUĐENJE

Ovo je način suđenja gdje su mačke predstavljane na stolu suca i suđene od strane jednog suca koji ispisuje sudački izvještaj.

 

A.19 – WCF-SUDAC

Sudac koji ispunjava sve uvjete WCF-a za registraciju i dobivanje dozvole kao WCF-sudac.

 

A.19.1 – WCF-AB-SUDAC

Sudac koji ispunjava sve uvjete WCF-a za registraciju i dobivanje dozvole kao WCF-sudac za sve kategorije po dužini dlake. AB: Allbreed (sve pasmine).

 

A.19.2 – WCF-LH-SUDAC

Sudac koji ispunjava sve uvjete WCF-a za registraciju i dobivanje dozvole kao WCF-sudac za kategoriju Longhair (LH) – dugodlake mačke.

 

A.19.3 – WCF-SLH-SUDAC

Sudac koji ispunjava sve uvjete WCF-a za registraciju i dobivanje dozvole kao WCF-sudac za kategoriju Semi-Longhair (SLH) – poludugodlake mačke.

 

A.19.4 – WCF-SH-SUDAC

Sudac koji ispunjava sve uvjete WCF-a za registraciju i dobivanje dozvole kao WCF-sudac za kategoriju Shorthair (SH) – kratkodlake mačke.

 

A.19.5 – WCF-SIA/ORI-SUDAC

Sudac koji ispunjava sve uvjete WCF-a za registraciju i dobivanje dozvole kao WCF-sudac za kategoriju Siamese-ORI (SO) – sijamske i orijentalne mačke.

 

A.19.6 – WCF-HL-SUDAC

Sudac koji ispunjava sve uvjete WCF-a za registraciju i dobivanje dozvole kao WCF-sudac za kategoriju Hairless (HL) – bezdlake mačke.

 

A.20 – GOSTUJUĆI SUDAC S WCF DOZVOLOM

Sudac koji pripada drugoj asocijaciji/klubu, koji nije član WCF-a, koji ispunjava sve preduvjete i koji dobiva dozvolu za suđenje od strane sudačke komisije WCF-a. Procedura za dobivanje dozvole je jednaka kao i za WCF-suce.

 

A.21 – SUCI KOJI NISU ČLANOVI ČLANICA WCC-a

Sudac koji ne pripada WCC organizaciji i koji nema WCF-ovu sudačku dozvolu. Autorizacija suca za WCF izložbu moguća je samo nakon verifikacije od strane sudačke komisije

 

A.22 – SUDAČKI LISTIĆ

Obrazac kojeg sucu daje klub, kojeg ispunjava sudac i opisuje mačku koju ocjenjuje kao na primjer njene kvalitete i mane usporedno sa standardom pasmine, a obrazac uključuje klasifikaciju i certifikat ako je primjenjivo.

 

A.23 – SUDAČKI UČENIK

Član WCF kluba koji je položio preliminarni ispit i ispunjava sve uvjete WCF-a kako bi se mogao obučavati u određenoj kategoriji (LH, SLH, SH, SO, HL) za postati sudac.

 

A.24 – GLAVNE KATEGORIJE

Postoje tri glavne kategorije:

Longhair (Dugodlake mačke): Longhair i Semi-Longhair

Shorthair (Kratkodlake mačke): Shorthair i SIA/ORI

Hairless (Bezdlake mačke): Hairless

 

A.25 – KATEGORIJE PO DLACI

LH: Longhair – Dugodlake mačke

SLH: Semi-Lonhair – Poludugodlake mačke

SH: Shorthair – Kratkodlake mačke

SIA/ORI: Siamese/Oriental – Sijamske i Orijentalne mačke

HL: Hairless – Bezdlake mačke

  

B – IZLOŽBE

B.1 – IZLOŽBA

 

B.1.1 – Nacionalna, internacionalna izložba

Svaki klub koji je punopravan član WCF ili je član pod patronažom registriran pri WCF-u ima pravo organizirati nacionalne izložbe (titule ne veće od CAC/CAP) ili internacionalne izložbe (sve titule) u svojoj vlastitoj državi ili u državi u kojoj ne postoji klub član WCF-a.

 

B.1.2 – Izložbe u državi u kojoj klub koji je član WCF-a već postoji

U slučaju da klub WCF-a želi organizirati izložbu u drugoj državi gdje postoji barem jedan klub član WCF-a, taj klub član mora pristati na organizaciju izložbe ili mogu održati izložbu zajedno.

 

B.1.3 – Zajedničke izložbe

 

B.1.3.1 – Definicija

WCF-ove izložbe koje se održavaju zajedno s nekom drugom ne-WCF organizacijom ili koje se održavaju od strane ne-WCF organizacije na isti dan u istom prostoru, s odvojenim ili zajedničkim katalozima te odvojenim ili zajedničkim plakatima, s odvojenim ili zajedničkim sucima te s odvojenim ili zajedničkim BIS-om zovu se zajedničke izložbe.

WCF-ove izložbe koje se održavaju u istom prostoru, na isti dan ili na isti vikend koje nemaju zajednički marketing, zajedničke plakate, zajedničke kataloge ili zajedničke prijavnice ne smatraju se zajedničkim izložbama.

 

B.1.3.2 – Dozvola

Kako bi se organizirala zajednička izložba koja ne bi pripadala World Cat Congress-u (WCC) ili pripadala jednom od ugovornih partnera WCF-a, WCF član mora zatražiti dozvolu od dodijeljenog člana Odbora WCF-a najmanje 6 mjeseci prije datuma izložbe. U slučaju odobrenja, WCF klub može tražiti novu licencu (ili tražiti promjenu već izdane licence) za zajedničku izložbu.

Što se tiče izložbi vezanih uz neku od asocijacija koje pripadaju WCC-u, posebna dozvola nije potrebna. Procedura izdavanja licence ista je kao za svaku WCF izložbu.

Zajedničke izložbe s asocijacijama koje ne pripadaju WCC-u ili pripadaju jednom od ugovornih partnera WCF-a, a na koje se pozove sudac koji je suspendiran ili čija je licenca oduzeta od strane WCF-a, nisu dozvoljene. Već izdane licence za zajedničke izložbe gube valjanost u gore istaknutom slučaju.

 

B.1.4 – Posebne dozvole

Svaki WCF klub (punopravni ili pod patronažom) može zatražiti jednu posebnu dozvolu godišnje. Zajedničke izložbe ne spadaju pod ovo pravilo. Posebna dozvola zahtjeva dvostruku naknadu za licence. Klub ne smije biti pod disciplinskim postupkom.

Posebne dozvole nikad se ne izdaju u svrhu odstupanja od pravila.

 

B.1.5 – Jednodnevne izložbe

Sve WCF-ove izložbe su jednodnevne izložbe. One se mogu održavati najviše 3 dana za redom. U tri jednodnevne izložbe za redom broj sudaca je određen sukladno s člankom B.1.7.3 za svaki izložbeni dan.

 

B.1.6 – Samo jedan certifikat dnevno

U svakoj WCF-ovoj izložbi svaka mačka može se tradicionalno suditi samo jednom dnevno (iznimka B.1.7). Čak i da je mačka odsutna prvi dan, ona i dalje ne može biti suđena dva puta u drugom ili trećem izložbenom danu. Svako kršenje ovog pravila sankcionirat će Disciplinska komisija WCF-a.

 

B.1.7 – Jednodnevna izložba s dva certifikata (Dvostruko suđenje)

 

B.1.7.1 – Dvostruko suđenje

Dvostruko suđenje može se omogućiti za 1 ili 2 dana. Za svaki dan naplaćuje se dodatno pola iznosa naknade za licencu.

 

B.1.7.2 – Dozvola

Dozvola za dvostruko suđenje moguća je jedino ako se ne održava niti jedna druga WCF izložba u istoj WCF regiji ili u bilo kojoj zemlji bez WCF regija unutar 4 tjedna (napomena: 2 tjedna prije i dva tjedna nakon datuma izložbe). Iznimka: Izložba je povezana sa sajmom.

Dvostruko suđenje ne može se odobriti za: Svjetske izložbe, Zajedničke izložbe, WCF Olimpia, WCC Meeting exhibitions ili slična zbivanja.

 

B.1.7.3 – Suci

Najmanje tri suca moraju biti pozvana na izložbu. Sve kategorije moraju biti trostruko pokrivene sucima. (Primjer: 3 Allbreed suca ili 2 Allbreed suca, 1 sudac za grupu LH/SLH i jedan sudac za grupu SH/SO/HL).

 

B.1.7.4 – Best in Show, Best in Variety

Nominacije za Best in Show nisu dozvoljene, ”Best Variety” se ne smije dodijeliti.

 

B.1.8 – Nacionalna izložba

Najmanje 40 mačaka mora biti registrirano u katalogu. Mora biti prisutan barem jedan Allbreed sudac. Mogu se dodijeliti samo nacionalne titule (do razine CAC/CAP). Ukoliko je prisutan samo jedan sudac, ne smiju se održati ringovi ili pasminske izložbe.

 

B.1.9 – Internacionalna izložba

Na internacionalnoj izložbi najmanje 80 mačaka mora biti prijavljeno u katalogu.

 

B.1.10 – Izložbe u udaljenim regijama

Izložbe koje se održavaju u udaljenim regijama (Izrael, Daleki Istok, otočne regije i države, Australija, Južna Afrika, Novi Zeland) mogu se održati kao dvije izložbe u jednom danu. Zahtjev za licencu mora biti poslan najmanje 2 mjeseca prije datuma izložbe, a moraju biti iskorištena dva C broja. Izložbe moraju vidno biti razdvojene. Najmanje tri WCF suca moraju suditi.

 

B.1.11 – Izložbe na otocima

– Uvjeti

Izložbe koje se održavaju na otocima zaštićene su i podržane na sljedeći način: unutar 2 tjedna prije izložbe na otocima ne smije se održati niti jedna izložba u državi kojoj navedeni otok pripada. U državama koje su odvojene regijama, ovo pravilo primjenjuje se sukladno WCF regijama. Posebna dozvola potrebna je kako bi se odobrila iznimka od ovog pravila, ali uz suglasnost otočnog kluba koji izložbu održava.

 

B.1.12 – Samo jedna izložba po članu/vikendu

Svaki WCF član član može održati samo jednu izložbu na isti vikend.

 

B.1.13 – Vremenska granica između dvije internacionalne izložbe u istom gradu

Minimalni vremenski razmak između 2 izložbe u istome gradu je 3 tjedna.

 

B.1.14 – Internacionalne izložbe koje organizira novi klub

Novi klubovi na svojih prvih 5 izložbi (5 licenci) moraju pozvati člana (proširenog) Odbora WCF-a ili člana Izložbene ili Sudačke komisije ili autoriziranu osobu od strane WCF-a kao službenog predstavnika (proširenog) Odbora ili komisija.

Ova osoba nosi naziv ”Supervizor”.

Ukoliko Supervizor opetovano dokumentira da je klub neadekvatno spreman poštivati WCF pravila, Izložbena komisija mora odlučiti, ako je potrebno, produžiti nadgledanje.

Supervizoru nije dozvoljeno suditi na izložbi ili na njoj sudjelovati kao sudački učenik već samo nadgledati izložbeno tajništvo te provjeravati sukladnost s pravilima. Supervizor smije  održavati WCF Fun Shows u kojima učestvuje maksimalno 25 mačaka dnevno.

Trošak Supervizora (putni troškovi, smještaj, prehrana) snosi organizator izložbe.

 

B.2 – LICENCIRANJE

 

B.2.1 – Licenciranje od strane Show Licensing Menager-a

Sve izložbe moraju biti licencirane od strane Show Licensing Menager-a ili Izložbene komisije kako bi ostvarene titule i nagrade bile valjane.

 

B.2.2 – Sadržaj prijave za licencu

Prijava za licencu mora sadržavati sljedeće informacije: ime glavnog kluba, kod kluba glavnog kluba, datum izložbe (dan, mjesec, godina), ime suorganizatorskog kluba/ova, lokaciju izložbe (zemlja i grad), točnu geografsku lokaciju, regiju (vidi dodatak-1), kontinentalno područje ili teritorij, suce zajedno s njihovim državama, organizacijom i kvalifikacijama..

 

B.2.3 – Uvjeti za prijavu licence

Prijava za izložbene licence ne smije biti proslijeđena manje od 6 tjedana prije izložbe nakon što je prebačen iznos naknade za licencu na WCF-ov račun te mora uključivati sve potrebne informacije. Ukoliko klub organizira izložbu bez licence bit će novčano kažnjen, a ta novčana kazna mora biti podmirena u roku 30 dana. U slučaju ponavljanja gore navedenog prijeti izbacivanje. Titule/certifikati nisu valjani.

 

B.2.4 – Informacije o licenci

Licence će biti unutar 14 dana proslijeđene klubu, Odboru WCF-a, koordinatoru sudaca, svim povezanim sucima koji imaju email adresu te predsjedniku Izložbene komisije ako ima email adresu.

 

B.2.5 – Naknada

Naknada za izdavanje licence mora biti podmirena sukladno regulacijama o naknadama.

 

B.2.6 – Naknade koje su već podmirene isteći će u slučaju promjene lokacije ili datuma

Svaka promjena lokacije ili datuma rezultira brisanjem izložbe. Već plaćene naknade istječu. Može se zatražiti nova licenca za koju je potrebno platiti novu naknadu.

 

B.2.7 – Objavljivanje u izložbenom kalendaru

Klubovi moraju podmiriti naknadu za izložbenom licencom, a ona im garantira objavu datuma održavanja izložbe na Internetu ukoliko je prijava proslijeđena na vrijeme.

 

B.2.8 – Suci navedeni u licenci

Samo suci koji su navedeni u licenci mogu suditi na navedenoj izložbi

 

B.2.9 – Licenca mora biti isprintana u katalogu

Izložbena licenca mora biti isprintana na prvim stranicama kataloga. Ukoliko licenca nije objavljena na navedeni način, titule i certifikati te izložbe neće biti valjani.

 

B.2.10 – Pozivanje sudaca prije apliciranja za licencu

Klubovi mogu pozvati suce prije nego se prijave za licencu te nakon toga mogu proslijediti prijavu koja sadrži sve potrebne informacije

 

B.2.11 – Licenca nije valjana

Licenca prestaje biti valjana sa suspenzijom ili izbacivanjem kluba, ili bez produljenja patronaže.

 

B.3 – UDALJENOST IZMEĐU INTERNACIONALNIH IZLOŽBI

 

B.3.1 – Minimalna udaljenost između dvije internacionalne izložbe: 200 km

Internacionalna izložba koja treba biti licencirana ne smije se organizirati blizu druge već licencirane izložbe u istoj ili susjednoj regiji. Potrebna je minimalna udaljenost od 200 km zračne linije ili suglasnost prvolicenciranog kluba.

 

B.3.2 – Jedna izložba mjesečno u jednom gradu

Ne može se licencirati više od jedne izložbe svakom klubu u istom gradu u jednom mjesecu.

 

B.4 – SUCI

 

B.4.1.1 – Pozivanje sudaca sa sudačkom dozvolom izdanom od strane WCF-a

Svaki član WCF-a smije na svoje izložbe pozvati jedino suce ili gostujuće suce koji imaju valjanu sudačku dozvolu izdanu od strane WCF-a i koji se nalaze na službenoj listi sudaca WCF-a. Preporučuje se pismeni ugovor ili korespondencija putem email-a. WCC i LOOF suci/gostujući suci računaju se kao WCF suci.

 

B.4.1.2 – Pozivanje gostujućih sudaca koji nemaju sudačku dozvolu izdanu od WCC-a

Svaki član WCF-a smije na svoje izložbe pozvati gostujuće suce koji nemaju sudačku dozvolu izdanu od strane WCF-a u proporciji dva WCF suca/gostujuća suca (definicija B.4.1.1.) prema jednom gostujućem sucu  bez sudačke dozvole izdane od strane WCC ili LOOF.

Sudačka komisija mora dobiti kopije dokaza ispita za verifikaciju i autorizaciju prije nego što se ispuni prijava za izdavanje licence.

Ovakva ovjera mora se ponoviti za svaki individualni slučaj te se podmiruje naknada za usluge WCF-a.

 

B.4.2 – Najmanje jedan sudac iz druge države ili regije

Na međunarodnim izložbama najmanje jedan sudac mora biti iz druge države ili regije WCF-a od države ili regije u kojoj se izložba organizira.

 

B.4.3 – Najmanje dva Allbreed suca moraju suditi na međunarodnim izložbama bez Special Shows

Na ovim međunarodnim izložbama moraju suditi minimalno 2 Albreed suca.

 

B.4.3.1 – Ukoliko su na izložbi samo dva suca, dozvoljeni su samo suci s WCF sudačkom dozvolom

Na izložbi na kojoj sude samo dva suca, oba suca moraju biti odobrena od strane WCF-a

 

B.4.3.2 – Minimalno tri suca moraju suditi na međunarodnim izložbama sa Special Shows

Na ovim međunarodnim izložbama moraju suditi minimalno tri suca od kojih su bar dva Allbreed suca.

 

B.4.4 – Naknada za troškove, pružanje ugostiteljskih usluga sucima

Klub pozivatelj mora nadoknaditi troškove pozvanim sucima: karte, trošak goriva u slučaju putovanja automobilom, smještaj (standardna jednokrevetna soba, ne ispod 3*), ako je potrebno trošak taksija od i do aerodroma (ili kolodvora) u sučevom gradu i u gradu održavanja izložbe osim ako klub sam prevozi suce.  Klub je dužan platiti sucima hranu u petak, subotu, nedjelju i ponedjeljak, ukoliko je potrebno, uključeno s doručkom u ponedjeljak.

 

B.4.5 – Naknada za troškove mora se isplatiti prije Best in Show

Klub organizator mora nadoknaditi troškove sucima prije Best in Show na prvi dan izložbe, a najkasnije prije Best in Show drugog dana izložbe. Suci imaju pravo ne pojaviti se u Best in Show-u u slučaju da im klub nije isplatio naknadu na vrijeme.

 

B.4.6 – Valuta naknade troškova

Svi troškovi moraju biti podmireni u Eurima ili u valuti koja se koristi u državi u kojoj sudac živi.

 

B.5 – PRIZNATE PASMINE

 

B.5.1  – Prijava priznatih pasmina

Na svaku WCF izložbu smiju se prijaviti mačke koje pripadaju pasminama koje su prepoznate ili prihvaćene od strane WCF-a

 

B.5.2 – Prijava nepriznatih pasmina

I druge pasmine smiju biti prijavljene na izložbu: pasmine koje WCF ne prepoznaje, privremeno priznate pasmine, nepriznate pasmine. Mačke ovih pasmina neće dobiti niti jednu titulu.

 

B.6 – VETERINARI

 

B.6.1 – Suglasnost sa specifičnim državnim regulacijama

Svaki organizirajući klub obvezan je poštivati veterinarske regulacije koje vrijede u navedenoj državi

 

B.6.2 – Veterinarska inspekcija na ulazu

Sukladno regulacijama veterinarskim ovlasti, ulaz mačaka na izložbu mora biti kontroliran od strane jednog ili više licenciranih veterinara. Nadalje, klub organizator može odlučiti o dodatnim regulativama.

 

B.7 – UPOTREBA WCF LOGA

 

B.7.1 – WCF amblem mora biti u izložbenom prostoru

U izložbenom prostoru na pozornici mora biti WCF amblem, veličine ne manje od 120 x 120 cm. Dozvoljeno je korištenje svake boje, ali preporučuje se zelena boja.

 

B.7.2 – Korištenje WCF loga u dokumentima

Svaki klub organizator mora jasno iskazati članstvo u WCF-u koristeći logo WCF-a u svojim dokumentima, na plakatima, na prijavnicama, sudačkim listićima, na informacijskom pultu te na pozornici.

 

B.8 – IZLOŽBENI KATALOZI I PROTOKOLI

 

B.8.1 – Jedna strana kataloga mora biti korištena u svrhu WCF-a

Svaki izložbeni katalog mora imati jednu stranu iskorištenu u svrhu WCF-a, uključujući ime i kontaktne adrese članova Odbora.

 

B.8.2 – Katalozi i izložbeni dokumenti moraju biti proslijeđeni WCF-u

Kako bi se kontroliralo pridržavanje pravila, odgovorni klub mora proslijediti izložbeni katalog te kopije svih protokola uključujući i odgovarajuće rezultate osobi koja je delegirana od strane WCF Odbora unutar 10 dana od održavanja izložbe. Slanje je dozvoljeno emailom ili u posebnim slučajevima, pismom, a za pisma se kao datum slanja računa dan kada je pismo poslano.

 

B.8.2.1 – Svi protokoli moraju biti potvrđeni

Svi protokoli moraju biti potvrđeni od strane odgovornih sudaca uz ime, pečat ili potpis.

 

B.8.3 – Kazna u slučaju neprosljeđivanja dokumenata

Buduće izložbe kluba neće biti licencirane dok god se ne dobiju svi izložbeni dokumenti. U slučaju da klub odbije proslijediti izložbene dokumente, to se računa kao kršenje pravila i bit će kažnjeno novčanom kaznom. Buduće izložbe kluba neće biti licencirane dok god se ne podmiri novčana kazna.

 

B.9 – ZABRANJENO PUŠENJE

 

B.9.1 – Zabranjeno pušenje u izložbenim prostorijama

Pušenje je strogo zabranjeno u svim izložbenim prostorijama, u prostorijama za seminare, i sl. (svugdje gdje su prisutne mačke).

  

C – SVJETSKE IZLOŽBE U WCF-U

C.1 – SVJETSKE IZLOŽBE (WS)

 

Izložba u WCF-u koja je organizirana od strane tri ili u posebnim slučajevima od strane dva kluba te za koje je potrebna dozvola WCF odbora.

Prijava mora biti predana za odobrenje najmanje 6 mjeseci prije datuma održavanja izložbe. Nakon dovršetka procesa prihvaćanja, Izvršni Odbor izdaje posebnu licencu.

Ovakva izložba može biti održana najviše jednom godišnje po državi.

Ukoliko se država nalazi na dva kontinenta, Svjetska izložba može se održati jednom godišnje na svakom kontinentu.

 

C.1.1 – Jedna titula se susreće kao da je dobivena u drugoj državi ili na drugom kontinentu

Jedna od titula se susreće u mačjoj izložbenoj karijeri kao da je dobivena u drugoj zemlji ili na drugom kontinentu.

 

C.1.2 – Tri, u posebnim slučajevima dva organizirajuća kluba

U slučaju održavanja Svjetske izložbe, ona mora biti organizirana od strane tri, a u posebnim slučajevima dva kluba, od kojih je barem jedan punopravni član WCF-a, a drugi klub je felinološki klub ili organizacija ljubitelja mačaka.

 

C.1.3 – Najmanje jedan klub mora biti punopravni član

Klub koji šalje prijavu za organizaciju Svjetske izložbe mora biti punopravni član te mora biti rezident države u kojoj se Svjetska izložba odvija.

 

C.1.4 – Jedan klub je odgovoran

Samo jedan klub koji je punopravni član, odgovoran je za Svjetsku izložbu WCF-a, drugi klubovi imaju suodgovornost.

 

C.1.5 – Klub je dobrostojeći

Svi klubovi koji organiziraju Svjetsku izložbu moraju biti dobrostojeći klubovi u vrijeme prijave za licencu te u vrijeme organizacije Svjetske izložbe.

 

C.1.6 – Bez disciplinskih procesa u tijeku

Niti jedan klub koji traži dozvolu za održavanje Svjetske izložbe ne smije imati disciplinsku sankciju niti imati ijedan disciplinski slučaj u tijeku.

 

C.2 – LICENCIRANJE

 

C.2.1 – Posebna naknada za licencu

Posebnu naknadu za licencu određuje Odbor.

 

C.2-2 – Krajnji rok za prijavu licence

Klubovi moraju poslati prijavu za prethodno odobrenu Svjetsku izložbu upravitelju licenci ne kasnije od 30 dana od izdavanja računa za posebnu licencu.

 

C.2.3 – Niti jedna druga izložba u istoj državi na isti datum

U državi u kojoj se organizira Svjetska izložba niti jedna druga izložba neće biti licencirana za iste datume. U slučaju da se radi o licenci u zaštićenim područjima, organizator Svjetske izložbe može se odreći zaštite i svejedno dobiti licencu za Svjetsku izložbu. Zavod za licence obvezan je dati informaciju na vrijeme. Ukoliko je druga izložba organizirana za isti datum, razdaljina između dvije izložbe mora biti 2000 km zračne linije, bez obzira na državu ili kontinent.

Iznimka zaštićena područja: Izložba je povezana sa sajmom.

 

C.2.4 – Odobreni suci

Samo WCF, WCC i LOOF suci odobreni od strane Odbora mogu suditi na Svjetskoj izložbi.

 

D – SUĐENJE NA WCF IZLOŽBAMA

D.1 – WCF IMA TRI NAČINA SUĐENJA NA SVOJIM IZLOŽBAMA

 

D.1.1 – Tradicionalno suđenje

Dopušteno i obvezno u svim državama osim u onima gdje je tradicija drugačija.

 

D.1.2 – WCF-Ring

Dopušten je na svim izložbama uz tradicionalno suđenje.

Vlasnici na prijavnicama moraju naznačiti hoće li njihove mačke sudjelovati u WCF-Ringu.

 

D.1.3 – Ring

Ovaj tip suđenja dozvoljen je u Australiji i na Novom Zelandu, dozvoljen je samo u državama gdje ovaj tip suđenja tradicionalno postoji.

 

D.2 – TRADICIONALNO SUĐENJE

 

D.2.1 – Suđenje je otvoreno i anonimno

Suđenje na izložbama je otvoreno i anonimno. Sudac zna samo kataloški broj mačke, pasminu, boju, datum rođenja, izložbeni razred i spol. Svaki sudac mora dati razlog svojim odlukama na sudačkom listiću.

 

D.2.2 – Otvoreno suđenje

U pravilu suđenje mora biti ”otvoreno”, tj. svaki sudac je obvezan objaviti svoje sudačke odluke prisutnim ljudima te dati razloge za svoju odluku ukoliko je potrebno.

 

D.2.3 – Suđenje sukladno pravilima i standardu

Suđenje mačkama na izložbama WCF-a izvodi se sukladno službenom standardu i pravilima WCF-a

 

D.2.4 – Suđenje je neosporno

Sudačka je odluka na izložbama WCF-a neosporna te nije podložna ikakvim komentarima. Rasprave između izlagača i sudaca vezano uz sučevo mišljenje nisu dozvoljene.

 

D.2.5 – Broj mačaka po sucu

Broj mačaka koje će biti suđene tradicionalno ograničen je na maksimalno 40 mačaka po danu. Mačke koje će biti suđene na primjer u WCF-Ringu  ili u Specijalnim izložbama preko ovog broja, limitirane su na 110 mačaka po danu i bit će dodatno naplaćene, ali tek nakon konzultacija sa sucem. U svakom slučaju, preporučuje se da se sucu ne prezentira previše mačaka kako bi Best in Show mogao početi na vrijeme.

 

D.2.6 – Kronološko suđenje sukladno izložbenim razredima

Mačke su u svakoj boji suđene kronološki prema izložbenim razredima WCF-a (od najvišeg do najnižeg razreda ili obrnuto). Katalozi se tiskaju po istom redoslijedu ako klub tako zatraži.

 

D.2.7 – Četiri ranga po razredu

Za sve mačke može se dodijeliti samo jedna titula po pasmini, boji, razredu i spolu po danu. 4 ranga mogu biti dodijeljena s Excellent ili Very Good, a za Good neće biti dodijeljen rang.

 

D.2.8 – Sudački protokol, sudački listić te izložbeni certifikat

 

D.2.8.1 – Općenito

Klub organizator odgovoran je za sve sudačke protokole i sudački listići se izdaja i daju sucu na vrijeme. Kako bi mačke bile suđene u dvostrukom suđenju, moraju biti označene u sudačkom protokolu.

Sudački listić sadrži logo WCF-a, imena klubova, njihova loga, grad i datum izložbe te ako je potrebno, bilješku o dvostrukom suđenju. Sudački listić ispunjava klub organizator tako da sadržava kataloški broj mačke, pasminu i boju, WCF EMS kod, izložbeni razred, spol i datum rođenja. Ne smije sadržavati informacije vezane uz imena vlasnika, uzgajivača ili mačke.

 

D.2.8.2 – Izložbeni certifikat

Svaki klub obvezan je vlasniku mačke predati izložbeni certifikat te ako je primjenjivo, Ring certifikat ili certifikat o sudjelovanju na dan izložbe, kao dodatak uz sudački listić.

Izložbeni certifikat mora sadržavati sljedeće informacije:

Riječ ”certifikat”, WCF logo, tip izložbe, imena klubova organizatora, njihova loga, lokaciju, državu te datum održavanja izložbe. Također mora sadržavati i sve podatke o mački koji se nalaze u katalogu, ime vlasnika te titulu koju je mačka osvojila, Best in Variety, posebna postignuća, nominaciju i potencijalni plasman u Best in Show-u i Best of Best-u zajedno s datumom.

 

D.2.8.3 – WCF Ring certifikat

Odvojeni Ring certifikati moraju biti izdani za maksimalno prvih 10 plasiranih mačaka. Pobjednici moraju biti posebno naznačeni. Certifikati o sudjelovanju moraju biti izdani za sve mačke koje su sudjelovale u Ringu, osim ako su naznačeni na izložbenom certifikatu.

Moraju sadržavati riječi ”Certifikat” ili ”Certifikat o sudjelovanju”, WCF logo, tip izložbe, imena organizirajućih klubova, njihova loga, lokaciju, državu i datum izložbenog dana, tip WCF Ringa s plasmanom, sve informacije o mački analogno sudačkom listiću te ime vlasnika.

Bilješka: ukoliko se radi o podijeljenom ringu, isto mora biti naznačeno na certifikatu

 

D.3 – RADNO MJESTO SUCA

 

D.3.1 – Oprema na radnom mjestu

Sucu mora biti omogućeno radno mjesto slobodno od posjetitelja i izlagača, s dnevnom svjetlošću, opremljeno stolom i dvjema stolicama, dezinficijensom, papirnatim ručnicima, protokolima i sudačkim listićima. Samo glavni stjuard, sudački učenik, stjuardi ili vlasnici koji donose svoje mačke mogu biti prisutni.

 

D.3.2 – Prostorija

Prostorije moraju biti odabrane kako bi izlagači imali slobodan pristup sucu bez da uznemiravaju suce dok obavljaju svoj posao.

 

D.4 – STJUARDI

 

Stjuardi moraju biti minimalno 16 godina stari te moraju biti cijepljeni protiv tetanusa.

 

D.5 – SUDAČKI UČENIK

 

D.5.1 – Samo jedan učenik po danu

Svaki sudac može imati sudačkog učenika, ako na to pristane, ali samo jednog sudačkog učenika dnevno.

 

D.5.2 – Nazočnost u Best in Show-u

Sudački učenik može pitati pitanja, ukoliko sudac to dozvoli.

Mora biti prisutan prilikom nominacija za Best i Show te za vrijeme Best in Show-a.

 

D.6 – KATEGORIJE PO DUŽINI DLAKE

 

D.6.1 – Kategorije po dužini dlake u tradicionalnom suđenju

Tradicionalno suđenje razdvaja mačke u pet kategorija po dužini dlake (pogledati standarde pasmina):

 • Longhair – mačke s dugom dlakom
 • Semi-Longhair – mačke s poludugom dlakom
 • Shorthair – mačke s kratkom dlakom, osim mačaka navedenih kao Siamese-ORI
 • Siamese/ORI – Sijamske, Orijentale kratkodlake, Mekong Bobtail, Thai, Tonkinese, Balineške, Orijentalne dugodlake, Toybob
 • Hairless – mačke bez krzna

 

D.6.2 – Sve pasmine i razredi moraju biti suđeni u potpunosti u svakoj kategoriji

U svakoj kategoriji suci moraju suditi sve pasmine, boje i razrede u potpunosti, uključujući Best in Show i Best of Best.

 

D.6.3 – Mačke su odvojene sukladno pasmini, boji i spolu

U svakoj kategoriji, mačke su odvojene prvo po pasmini, zatim po boji, u svakoj boji kronološki prema izložbenom razredu (od najvišeg prema najnižem ili obrnuto), te u svakom razredu prema spolu, prvo mužjaci, po starosti, počevši od odraslih.

 

D.7 – IZLOŽBENI RAZREDI WCF-A

 

Razred 1:                World Champion – Prize of Honour – P.H.

U ovom razredu mačke se natječu za ”Best in Variety” i/ili ”Best in Show”. Mogu dobiti ”Prize of Honour”.

 

Razred 2:                World Premior – Prize of Honour – P.H.

U ovom razredu mačke se natječu za ”Best in Variety Alter” i/ili ”Best in Show Alter”. Mogu dobiti ”Prize of Honour”.

 

Razred 3:                GR. European Champion resp. GR. Continental Champion (GR.= Grand) – CACM

U ovom se razredu mačke natječu za titulu ”World Champion”. Moraju osvojiti CACM na 3 internacionalne izložbe WCF-a u 3 različite države od 3 različita suca, od čega jedna država mora biti na drugom kontinentu. Moraju osvojiti 98 bodova sukladno standardu. Mačke su odvojene po pasmini, boji i spolu. Natječu se i za titule ”Best in Variety” i/ili ”Best in Show”.

 

Razred 4:                GR. European Premior resp. GR. Continental Premior (GR.=Grand) – CAPM

U ovom se razredu mačke natječu za titulu ”World Premior”. Moraju osvojiti CAPM na 3 internacionalne izložbe WCF-a u 3 različite države od 3 različita suca, od čega jedna država mora biti na drugom kontinentu. Moraju osvojiti 98 bodova sukladno standardu. Mačke su odvojene po pasmini, boji i spolu. Natječu se i za titule ”Best in Variety Alter” i/ili ”Best in Show Alter”.

 

Razred 5:                European Champion resp. Continental Champion – GCACE

U ovom se razredu mačke natječu za titulu ”GR. European Champion” resp. ”GR. Continental Champion”. GR.= Grand.

Moraju osvojiti GCACE na 3 internacionalne izložbe u 3 različite države od 3 različita suca. Moraju osvojiti 97 bodova sukladno standardu. Mačke su odvojene po pasmini, boji i spolu. Natječu se i za titule ”Best in Variety” i/ili ”Best in Show”.

 

Razred 6:                European Premior resp. Continental Champion – GCAPE

U ovom se razredu mačke natječu za titulu ”GR. European Premior” resp. ”GR. Continental Premior”. GR.= Grand.

Moraju osvojiti GCAPE na 3 internacionalne izložbe u 3 različite države od 3 različita suca. Moraju osvojiti 97 bodova sukladno standardu. Mačke su odvojene po pasmini, boji i spolu. Natječu se i za titule ”Best in Variety Alter” i/ili ”Best in Show Alter”.

 

Razred 7:                Grand international Champion – CACE

U ovom se razredu mačke natječu za titulu ”European Champion” resp. ”Continental Champion”, moraju osvojiti CACE na 3 internacionalne izložbe u tri različite države od 3 različita suca. Moraju osvojiti 97 bodova sukladno standardu. Mačke su odvojene po pasmini, boji i spolu. Natječu se i za titule ”Best in Variety” i/ili ”Best in Show”.

 

Razred 8:                Grand International Premior – CAPE

U ovom se razredu mačke natječu za titulu ”European Premior” resp. ”Continental Premior”, moraju osvojiti CAPE na 3 internacionalne izložbe u tri različite države od 3 različita suca. Moraju osvojiti 97 bodova sukladno standardu. Mačke su odvojene po pasmini, boji i spolu. Natječu se i za titule ”Best in Variety Alter” i/ili ”Best in Show Alter”.

 

Razred 9:                International Champion – CAGCIB

U ovom razredu mačke se natječu za titulu ”Grand International Champion”. Moraju osvojiti CAGCIB na 3 internacionalne izložbe u 2 različite države od 3 različita suca. Moraju osvojiti 97 bodova sukladno standardu. Mačke su odvojene po pasmini, boji i spolu. Natječu se i za titule ”Best in Variety” i/ili ”Best in Show”.

 

Razred 10:              International Premior – CAGPIB

U ovom razredu mačke se natječu za titulu ”Grand International Premior”. Moraju osvojiti CAGPIB na 3 internacionalne izložbe u 2 različite države od 3 različita suca. Moraju osvojiti 97 bodova sukladno standardu. Mačke su odvojene po pasmini, boji i spolu. Natječu se i za titule ”Best in Variety Alter” i/ili ”Best in Show Alter”.

 

Razred 11:              Champion – CACIB

U ovom razredu mačke se natječu za titulu ”International Champion”. Moraju osvojiti CACIB na 3 internacionalne izložbe u 2 različite države od 3 različita suca. Moraju osvojiti 95 bodova sukladno standardu. Mačke su odvojene po pasmini, boji i spolu. Natječu se i za titule ”Best in Variety” i/ili ”Best in Show”.

 

Razred 12:              Premior – CAPIB

U ovom razredu se mačke natječu za titulu ”International Premior”. Moraju osvojiti CAPIB na 3 internacionalne izložbe u 2 različite države od 3 različita suca. Moraju osvojiti 95 bodova sukladno standardu. Mačke su odvojene po pasmini, boji i spolu. Natječu se i za titule ”Best in Variety Alter” i/ili ”Best in Show Alter”.

 

Razred 13:              Otvoreni razred, počevši s 10 mjeseci starosti – CAC

U ovom razredu se mačke natječu za titulu  ”Champion”. Moraju osvojiti CAC na 3 internacionalne ili nacionalne izložbe od 3 različita suca. Moraju osvojiti 93 boda sukladno standardu. Mačke su odvojene po pasmini, boji i spolu. Natječu se i za titule ”Best in Variety” i/ili ”Best in Show”.

 

Razred 14:              Alter razred, počevši sa 10 mjeseci starosti – CAP

U ovom razredu se mačke natječu za titulu  ”Premior”. Moraju osvojiti CAP na 3 internacionalne ili nacionalne izložbe od 3 različita suca. Moraju osvojiti 93 boda sukladno standardu. Mačke su odvojene po pasmini, boji i spolu. Natječu se i za titule ”Best in Variety Alter” i/ili ”Best in Show Alter”.

 

Razred 15:              Mačići, 6-10 mjeseci – CACJ

Mačke koje se izlažu u ovom razredu ne smiju biti mlađe od 6 mjeseci na prvi dan izložbe niti starije od 10 mjeseci te moraju biti registrirani u LO ili RIEX registru prepoznatog kluba. U ovom razredu mačke se natječu za titulu ”Junior-Champion”. Moraju osvojiti CACJ na 3 internacionalne ili nacionalne izložbe WCF-a od 3 različita suca. Moraju ostvariti 90 bodova sukladno standardu.

Mačke su odvojene po pasmini, boji i spolu. Rangiraju se i mogu se natjecati za titulu ”Best in Variety Kitten 6-10 mjeseci” (ili ”Best in Variety Adult” ako je potrebno) i/ili ”Best in Show Kitten 6-10 mjeseci”.

 

Razred 15a:           Kastrirani/sterilizirani mačići, 6-10 mjeseci – CAPJ

Mačke koje se izlažu u ovom razredu ne smiju biti mlađe od 6 mjeseci na prvi dan izložbe niti starije od 10 mjeseci te moraju biti registrirani u LO ili RIEX registru prepoznatog kluba. U ovom razredu mačke se natječu za titulu ”Junior-Premior”. Moraju osvojiti CAPJ na 3 internacionalne ili nacionalne izložbe WCF-a od 3 različita suca. Moraju ostvariti 90 bodova sukladno standardu.

Mačke su odvojene po pasmini, boji i spolu. Rangirani su i mogu se natjecati za titulu ”Best in Variety Kitten Neuter 6-10 mjeseci” (ili ”Best in Variety Adult/Neuter” ako je potrebno) i/ili ”Best in Show Kitten Neuter 6-10 mjeseci”. Kastrirani/sterilizirani juniori mogu sudjelovati u vlastitom Best in Show-u ili Best in Show-u za kastrate, o čemu odlučuje klub organizator.

 

Razred 16:              Mačići, 3-6 mjeseci – CACP

Mačke koje se izlažu u ovom razredu ne smiju biti mlađe od 3 mjeseca na prvi dan izložbe niti starije od 6 mjeseci te moraju biti registrirani u LO ili RIEX registru prepoznatog kluba. U ovom razredu mačke se natječu za titulu ”Kitten-Champion”. Moraju osvojiti CACP na 3 internacionalne ili nacionalne izložbe WCF-a od 3 različita suca. Moraju ostvariti 90 bodova sukladno standardu.

Mačke su odvojene po pasmini, boji i spolu. Rangiraju se i mogu se natjecati za titulu ”Best in Variety Kitten 3-6 mjeseci” (ili ”Best in Variety Adult” ako je potrebno) i/ili ”Best in Show Kitten 3-6 mjeseci”.

 

Razred 16a:           Kastrirani/sterilizirani mačići, 3-6 mjeseci – CAPP

Mačke koje se izlažu u ovom razredu ne smiju biti mlađe od 3 mjeseca na prvi dan izložbe niti starije od 6 mjeseci te moraju biti registrirani u LO ili RIEX registru prepoznatog kluba. U ovom razredu mačke se natječu za titulu ”Kitten-Premior”. Moraju osvojiti CAPP na 3 internacionalne ili nacionalne izložbe WCF-a od 3 različita suca. Moraju ostvariti 90 bodova sukladno standardu.

Mačke su odvojene po pasmini, boji i spolu. Rangiraju se i mogu se natjecati za titulu ”Best in Variety Kitten Neuter 3-6 mjeseci” (ili ”Best in Variety Adult/Neuter” ako je potrebno) i/ili ”Best in Show Kitten Neuter 3-6 mjeseci”. Kastrirani/sterilizirani mačići mogu sudjelovati u vlastitom Best in Show-u ili Best in Show-u za kastrate, o čemu odlučuje klub organizator.

 

Rarezd 17:              Novice razred

Klubovima je dozvoljeno evaluirati mačke za Novice razred. Novice mogu biti izložene započevši sa 6 mjeseci starosti u vlastitoj organizaciji uz nadzor Uzgojne komisije kluba. Sudac mora biti informiran iz kojeg je razloga mačka izložena u ovom razredu. Mačka u ovom razredu može biti izložena samo jednom. Potrebni su potpisi dvoje sudaca. Mačka mora osvojiti ocjenu ”Excellent” kako bi se mogla registrirati.

 

Razred 18:              Razred provjere boje (Determination class)

Mačići počevši s 3 mjeseca starosti mogu biti izloženi kako bi im se utvrdila boja. Mogu ostvariti kvalifikaciju bez klasifikacije.

 

Razred 19:              Domaće mačke

U ovom razredu sudjeluju mačke koje su kastrirane/sterilizirane te ne odgovaraju niti jednoj pasmini sukladno fenotipu. Rangiraju se i mogu biti nominirane za ”Best Household Pet of the Show”.

 

Razred 20:              Leglo, 3-6 mjeseci

Leglo će biti suđeno sukladno standardu pasmine kojoj pripada te sukladno razvoju. Što je više odličnih obilježja u leglu, to je leglo bolje. Mačke koje se izlažu u ovom razredu ne smiju biti mlađe od 3 mjeseca na prvi dan izložbe te ne smiju biti starije od 6 mjeseci. Mogu biti nominirane za ”Best in Show Litter”.

 

Razred 21:              Razred Veterana

U ovom razredu natječu se samo mačke s rodovnicama starije od 8 godina. One dobivaju ocjenu ”Excellent”. Ne smiju ostvariti manje od 95 bodova. Mačke su odvojene po pasmini, boji i spolu. Natječu se i za ”Best in Variety Veteran” i/ili ”Best in Show Veteran”.

 

Razred 22a:           Provizionalno priznate pasmine

U ovom razredu izlažu se sve provizionalno priznate pasmine s priznatom bojom, provizionalno priznatom bojom i nepriznatom bojom. Mačke mogu ostvariti ocjenu ”Excellent” i rangiraju se, ali ne dobivaju certifikat za titulu. Mačke su odvojene pasminom, bojom i spolom. Natječu se i za ”Best in Variety provisionally recognized breed” i/ili ”Best in Show provisionally recognised breed”.

 

Razred 22b: Provizionalno priznate boje priznatih pasmina

U ovom razredu izlažu se sve provizionalno priznate boje priznatih pasmina. Mogu ostvariti ocjenu ”Excellent” i rangiraju se, ali ne mogu osvojiti certifikat za titulu. Mačke su odvojene pasminom, bojom i spolom. Natječu se i za ”Best Variety provisionally recognized colour”, ali ne sudjeluju u Best in Show-u.

 

Razred 23:              Pasmine u postupku priznavanja

U ovom razredu izlažu se sve pasmine i varijacije boja koje su još uvijek u postupku priznavanja. Mogu dobiti ocjenu ”Excellent” te se  plasirati, ali ne mogu osvojiti certifikat za titulu. Mačke su klasificirane odvojeno po pasmini, boji i spolu. Ne natječu se za Best in Show.

 

Razred 24:              Nepriznate pasmine i boje

U ovom razredu izlažu se sve nepriznate pasmine i boje. Rangirane su neovisno o pasmini, dobi, kategoriji, spolu ili boji. Ne dobivaju certifikat za titulu i ne natječu se u Best in Show-u.

Mogu samo sudjelovati u Variety Ringu, ali ne više.

 

Razred 25:              Izvan konkurencije

Sve mačke koje se izlažu izvan konkurencije.

 

D.7.1 – Prepoznavanje CACM i CAPM

CACM i CAPM organizacija koje nisu povezane s WCF-om nisu priznati.

 

D.8 – REGIJE, KONTINENTALNA PODRUČJA

 

D.8.1 – Svaka regija računa se kao posebna država

Neke velike države, poput Brazila, Kine, Kazahstana, Rusije, Ukrajine, Australije, Južnoafričke Republike, Kanade i SAD-a, odvojene su u nekoliko regija zbog veličine svojih površina, gdje se svaka regija računa kao druga država vezano uz dodjeljivanje titula WCF-a.

 

D.8.2 – Počevši sa European Champion (Continental Champion) titulom, regija se ne računa kao druga država

Počevši sa European Champion (Continental Champion) titulom pa na više primjenjuju se uobičajena pravila i izložbeni razredi WCF-a, a druga država je apsolutno potrebna za te titule. Za certifikate CACM, CAPM potrebno je drugo kontinentalno područje.

D.8.3 – Kontinentalna područja ili teritoriji WCF-a

Za titulu CACM, CAPM svijet je podijeljen na jednaka kontinentalna područja;

 1. Kontinentalno područje Europa
 2. Kontinentalno područje Azija
 3. Kontinentalno područje Afrika i Kanarski Otoci
 4. Kontinentalno područje Australija, Oceanija i Polinezijski Otoci
 5. Kontinentalno područje Sjeverna Amerika
 6. Kontinentalno područje Centralna Amerika i Karipski otoci
 7. Kontinentalno područje Južna Amerika
 8. Kontinentalno područje Bliski Istok

Bilješka:

Pogledati Annex-1 kao i tablice na naslovnoj strani WCF-a koja sadrži sve države koje pripadaju nekom kontinentalnom području

 

D.9 – BEST VARIETY

 

D.9.1 – Best Variety samo u slučaju ocjene EX1 ili minimalno 95 bodova

Titula ”Best Variety” može se dodijeliti samo mačkama koje su ocijenjene s EX1 ili bolje u razredu mačića ili odraslih (ne u razredu kastrata) te koje nisu dobile manje od 95 bodova u razredima odraslih.

 

D.9.2 – Najmanje 3 prisutne mačke

Kako bi se dodijelio ”Best Variety” u odgovarajućoj boji, najmanje 3 mačke (odrasle mačke, mačići 3-6 mjeseci, mačići 6-10 mjeseci) moraju biti prisutne. Kastrati ne pripadaju ovom natjecanju. Ukoliko na izložbi ima barem 3 mačića od 3-6 mjeseci i 6-10 mjeseci u određenoj boji, titula ”Best Variety Kitten” dodjeljuje se između mačića.  Ukoliko je na izložbi prisutno manje od 3 odrasle mačke, titula ”Best Variety” dodjeljuje se za mačiće i odrasle mačke zajedno samo jednom, bez obzira na broj prisutnih mačića.

 

D.9.3 – Best Variety Alter

Ukoliko na izložbi sudjeluju 3 ili više kastrata u određenoj boji koji su ostvarili najmanje 95 bodova, ”Best Variety Alter” može biti dodijeljen među njima.

 

D.10 – BEST IN SHOW

 

D.10.1. – Javno natjecanje

Natjecanje ”Best in Show” (BIS) odvija se javno na pozornici ili na ekvivalentnom mjestu. Samo suci koji imaju kvalifikaciju za određenu kategoriju mogu sudjelovati u glasanju.

 

 

 

 

D.10.2 – Za svaku kategoriju odvojeni Best in Show

Pet Best in Show-ova odvijaju se na izložbi, svaki dan ili jednom za oba dana. Za svaku kategoriju WCF-a, Longhair, Semi-Longhair, Shorthair, Siamese-ORI i Hairless odvija se poseban BIS ako je prisutno najmanje 10 mačaka u svakoj kategoriji na izložbi.

 

D.10.3 – Spajanje kategorija ako je manje od 10 mačaka

Ako je prisutno manje od 10 mačaka u pojedinoj kategoriji, mačke se mogu spojiti s drugom kategorijom na idući način: Longhair sa Semi-Longhair, Shorthair sa Siamese/ORI i/ili Hairless.

Ako broj od 10 mačaka nije dostignut u jednoj od glavnih kategorija nakon spajanja kategorija, Best in Show se održava za sve kategorije zajedno.

 

LH/SLH: Longhair sa Semi-Longhair

SIA/ORI: Siamese/Oriental SH sa Shorthair

SIA/ORI: Balinese/Oriental LH sa Semi Longhair

HL: Don Sphynx/Canadian Sphynx sa Shorthair

HL: Peterbald sa SIA/ORI

 

Sukladno odluci kluba organizatora, Hairless se može priključiti BIS-u SIA/ORI ako obje grupe zajedno dosegnu broj od najmanje 10 mačaka.

Ukoliko broj od 10 mačaka nije dosegnut nakon spajanja kategorija u jednu od dvije glavne kategorije, Best in Show bit će održan zajednički za sve kategorije.

 

D.10.4 – Najmanje 95 potrebnih bodova

Kako bi mačka bila nominirana za BIS, mora osvojiti ”Best Variety” ili u slučaju da nisu prisutne minimalno 3 mačke za Best Variety, mora imati najmanje 95 bodova sukladno standardu.

Mačka može biti i nominirana ako je „Best Variety“ dodijeljen u drugom starosnom razredu, na primjer ako mačić pobijedi odraslu mačku, odrasla mačka može biti nominirana. Domaće mačke mogu biti nominirane za „Best in Show Household pet“ ako ne dobiju manje od 95 bodova.

 

D.10.5 – Nominacija

U svakoj kategoriji svaki internacionalni sudac može nominirati na svaki dan izložbe sljedeće mačke, koje je sudio na taj dan, za sudjelovanje u Best in Show u svakoj kategoriji WCF-a (LH, SLH, SH, SIA/ORI, HL):

 

Najbolji odrasli mužjak

Najbolja odrasla ženka

Najbolji odrasli mužjak honour razred

Najbolja odrasla ženka honour razred

Najbolji kastrat mužjak

Najbolja kastrat ženka

Najbolji kastrat mužjak honour razred

Najbolja kastrat ženka honour razred

Najbolji mužjak Veteran

Najbolja ženka Veteran

Najbolji mačić 6-10 mjeseci mužjak

Najbolja mačić 6-10 mjeseci ženka

Najbolji kastrat mačić 6-10 mjeseci mužjak

Najbolji kastrat mačić 6-10 mjeseci ženka

Najbolji mačić 3-6 mjeseci ženka

Najbolji mačić 3-6 mjeseci mužjak

Najbolji kastrat mačić 3-6 mjeseci mužjak

Najbolji kastrat mačić 3-6 mjeseci ženka

Najbolje leglo, ako su barem 3 legla prisutna u pasmini ili su mačići u leglu svaki ostvarili minimalno 95 bodova sukladno standardu pasmine

Bilo koji drugi izbor za najbolju mačku koji sugerira Show Manager

 

Bilješka:

Sukladno odluci organizirajućeg kluba, sudac može nominirati samo jednog mačića 3-6 mjeseci i samo jednog mačića 6-10 mjeseci ako ih se to traži.

 

D.10.6 – Exotic Shorthair mogu sudjelovati u BIS u kategoriji Longhair

Egzotične kratkodlake mačke mogu sudjelovati u BIS-u u kategoriji dugodlakih mačaka sukladno odluci kluba organizatora.

 

D.10.7 – Identifikacija nominiranih mačaka

Nominirane mačke moraju imati identifikacijsku bilješku na kojoj piše njihova pasmina i boja uz kataloški broj.

 

D.10.8 – Sudac mora biti licenciran za odgovarajuću kategoriju

Svaki sudac može sudjelovati u glasanju u BIS-u samo u onim kategorijama za koje je licenciran.

 

D.10.9 – Glasanje

Suci glasaju javno na pozornici za Best in Show između svih mačaka koje su nominirane sukladno članku D .9.5. Ukoliko sudac zahtjeva tajno glasanje, glasanje će biti tajno.

 

D.10.10 – U slučaju jednakog broja glasova, lutrijom se izvlači sudac

U slučaju da je broj glasova jednak, imena sudaca se zapišu na papiriće te dijete posjetitelja izvlači jedan papirić. Sudac koji je izvučen odlučuje o najboljoj mački.

 

D.10.11 – Best in Show Adult i Adult Honour razred

Prvo se izabiru najbolji odrasli mužjak i najbolja odrasla ženka. Nakon toga se natječu međusobno. Pobjednik osvaja titulu ”Best in Show Adult”, a druga mačka osvaja titulu ”Best Opposite Sex Adult”. Pobjednik ostaje na pozornici.

Ista procedura zatim slijedi za mužjaka i ženku u odraslom Honour razredu. Pobjednik osvaja titulu ”Best in Show Adult Honour Class”, a druga mačka titulu ”Best Opposite Sex Adult Honour Class’.

Dva pobjednika natječu se jedan protiv drugog, a pobjednik ostaje na pozornici za Best of Best.

 

D.10.12 – Best in Show Alter

Ista procedura vrijedi i za mačke kastrate: Prvo se biraju najbolji kastrat mužjak i najbolja kastrat ženka, nakon čega se natječu jedno protiv drugog. Pobjednik osvaja titulu ”Best in Show Alter”, a druga mačka titulu ”Best in Show Opposite Sex Alter”. Svi kastrati napuštaju pozornicu nakon glasanja.

 

D.10.13 – Best in Show Alter Honour Class

Ista procedura vrijedi i za Alter Honour Class: Prvo se biraju najbolji kastrat mužjak i najbolja kastrat ženka u Alter Honour razredu, nakon čega se natječu jedno protiv drugog. Pobjednik osvaja titulu ”Best in Show Alter Honour Class”, a druga mačka titulu ”Best in Show Opposite Sex Alter Honour Class”. Svi kastrati Honour razreda napuštaju pozornicu nakon glasanja.

 

D.10.14 – Best in Show Veteran

Ista procedura vrijedi i za Veterane: Prvo se biraju najbolji mužjak i najbolja ženka u Veteran razredu, nakon čega se natječu jedno protiv drugog. Pobjednik osvaja titulu ”Best in Show Veteran”, a druga mačka titulu ”Best in Show Opposite Sex Veteran”. Svi veterani napuštaju pozornicu nakon glasanja.

 

D.10.15 – Best in Show Kitten 6-10 months

Ista procedura vrijedi i za mačiće 6-10 mjeseci: Prvo se biraju najbolji mužjak i najbolja ženka u razredu, nakon čega se natječu jedno protiv drugog. Pobjednik osvaja titulu ”Best in Show Kitten 6-10 months”, a druga mačka titulu ”Best in Show Opposite Sex Kitten 6-10 months”. Svi mačići napuštaju pozornicu nakon glasanja.

 

D.10.16 – Best in Show Neutered Kitten 6-10 months

Ista procedura vrijedi i za mačiće kastrate 6-10 mjeseci: Prvo se biraju najbolji mužjak i najbolja ženka u razredu, nakon čega se natječu jedno protiv drugog. Pobjednik osvaja titulu ”Best in Show Neutered Kitten 6-10 months”, a druga mačka titulu ”Best in Show Opposite Sex Neutered Kitten 6-10 months”. Svi mačići napuštaju pozornicu nakon glasanja.

 

D.10.17 – Best in Show Kitten 3-6 months

Ista pravila vrijede za mačiće 3-6 mjeseci kao i za mačiće u kategoriji 6-10 mjeseci

 

D.10.18 – Best in Show neutered Kitten 3-6 months

Ista pravila vrijede za mačiće kastrate 3-6 mjeseci kao i za mačiće u kategoriji mačića kastrata 6-10 mjeseci.

 

D.10.19 – Best in Show Litter

Suci odabiru najbolje leglo izložbe između svih nominiranih legala za BIS.

 

D.10.20 – Special Breed Shows

Special Breed izložbe mogu biti organizirane za pojedinu pasminu ili za grupu pasmina. Procedura za nominacije i Best in Show je ista kao i za druge skupine. Pobjednik može, sukladno pravilima, sudjelovati u Best of Best-u.

 

D.11 – BEST OF BEST

 

D.11.1 – Zahtjevi, pripreme

Best of Best može se održati samo ako je prisutan barem jedan All-breed sudac.

Natjecanje se izvodi na pozornici na kraju Best in Show-a. Samo All-breed suci mogu glasati u Best of Best-u između svih kategorija (LH, SLH, SH, SIA/ORI, HL).

Samo pobjednici Best in Show-a za odrasle mačke svih kategorija i jednopasminskih izložbi mogu sudjelovati u Best of Best-u.

 

D.11.2 – Glasanje

Glasanje je tajno sukladno daljnjoj proceduri:

Best of Best 1. mjesto

Best of Best 2. mjesto

Best of Best 3. mjesto

Best of Best 4. mjesto

Best of Best 5. mjesto itd.

 

Suci dodijeljuju 25 bodova za prvo mjesto, 20 bodova za drugo mjesto, 15 bodova za treće mjesto, 10 bodova za 4. mjesto i 5 bodova za 5. mjesto. U slučaju da više od 4 sudionika prođu u Best of Best (zbog pasminskih specijalnih izložbi), više bodova dodjeljuje se sukladno potrebi (u razmacima od 5 bodova). Zadnje-plasirana mačka uvijek ostvaruje 5 bodova, a svaka više plasirana dobiva 5 dodatnih bodova.

Bodovi se zbrajaju od strane izložbenog tajništva ili menadžera izložbe zbog finalnog rezultata.

 

D.11.3 – Kastrati, Juniori, Mačići i Veterani

Organizator smije odlučiti o Best of Best izboru za Kastrate, Mačiće/Juniore i Veterane. Prateći odluku kluba organizatora, Best of Best može se održati za mačiće i juniore zajedno. Procedura je jednaka onoj za Best of Best kod odraslih mačaka.

 

D.12 – CERTIFIKATI

 

D.12.1 – Izdavanje certifikata za titule

Certifikati za titule Chmapion/Premior, International Champion/Premior, GR. International Champion/Premior, European resp. Continental Champion/Premior, GR. European resp. Continental Champion/Premior izdaju se od strane klubova-članova (federacija) WCF-a. Originalni certifikati i sudački listići moraju biti proslijeđeni navedenom klubu-članu odmah nakon što je titula ostvarena i prije izlaganja u višem razredu.

 

D.12.2 – Certifikati za World Champion/Premior

Certifikati za titule World Champion/Premior izdaju se od strane Izložbene Komisije WCF-a. Apliciranje za World Champion/Premior titulu moguće je na www.wcf-awards.com. Koristi se obrazac pod nazivom ”Confirmation for the title World Champion/World Premior” koji se mora ispuniti, pečatirati i potpisati od strane kluba koji zahtjeva World Champion certifikat te poslati u obliku skena ili PDF priloženog u online obrazac.

 

D.13 – CERTIFIKATI ZA INTERNACIONALNE TITULE, POSEBNOSTI

 

D.13.1 – Izdavanje certifikata na otocima

Certifikati titula koji se dobiju na otocima bit će valjani kao internacionalni ne samo za strane izlagače, već i za izlagače iz države kojima otok pripada. Za izlagače koji žive na otocima, titule dodijeljene na kopnu kojem otok pripada računaju se kao internacionalni bodovi za titule.

 

D.13.2 – Certifikati za titule za članove klubova lociranih na otocima te u Izraelu, Južnoj Africi, Australiji, Novom Zelandu i u SAD-u

Za članove klubova koji se nalaze na otocima te u Izraelu, Južnoj Africi, Australiji, Novom Zelandu i u SAD-u dozvoljeno je zatvoriti internacionalne titule CACIB/CAPIB i CAGCIB/CAGPIB bez napuštanja otoka/države. Broj certifikata potreban za svaku titulu je 6 x CACIB/CAPIB i 9 x CAGCIB/CAGPIB.

Sve više titule moraju biti dobivene shodno općim pravilima.

E – ORGANIZACIJA WCF-RINGA

E.1 – WCF-RINGOVI

 

Na svim izložbama WCF-a tradicionlano suđenje i WCF-Ringovi mogu biti organizirani istovremeno.

 

E.1.1 – WCF-Ring za sve pasmine i boje priznate od strane WCF-a, WCC-a i LOOF-a

Ring za odrasle mačke, ring za kastrate te ring za mačiće 3-10 mjeseci starosti. Sve mačke koje se natječu u razredima 1 do 16a i 21 mogu sudjelovati u ovom WCF ringu, bez obzira na pasminu, boju, razred i spol.

 

E.1.1.1 – Adult Ring

Sve odrasle mačke starije od 10 mjeseci (uključujući 10 mjeseci) sude se zajedno u ovom ringu, a sudac dodjeljuje plasman od 1. do 10. mjesta.

E.1.1.2 – Alter Ring

Sve mačke kastrati sude se u ovom ringu, a sudac dodjeljuje plasman od 1. do 10. mjesta.

Sukladno odluci kluba organizatora, mačići i juniori kastrati mogu sudjelovati u Kitten ringu.

 

E.1.1.3 – Kitten ring

Svi mačići u dobi od 3 do 10 mjeseci (ne uključivši 10 mjeseci) sude se zajedno u ovom ringu, sudac dodjeljuje plasman od 1. do 10. mjesta.

 

E.1.2 – Variety Ring za druge pasmine/boje

Uobičajeni ring za Novice razred (razred 17), mačke u razredu utvrđivanja boje (razred 18), Domaće mačke (razred 19), provizionalno priznate pasmine (razred 22a), mačke s provizionalno priznatim bojama u priznatim pasminama (razred 22b), pasmine u procesu prepoznavanja (razred 23) i nepriznate pasmine i boje (razred 24). Bez obzira na dob, pasmiue, boju i  spol, mačke mogu sudjelovati u ovom WCF Ringu.

Ring ne može biti podijeljen na izložbene razrede i na druge karakteristike. Mora biti minimalno 4 sudionika, sudac dodjeljuje plasman od 1. do 10. mjesta.

Pobjednici ne mogu sudjelovati na Olimpia Ringu ni u Master Ringu ili više.

 

E.2 – KVALIFIKACIJE SUDACA ZA WCF-RING

 

Samo suci koji imaju sudačke dozvole za kategorije mačaka koje sudjeluju u ringu.

 

E.3 – RANGIRANJE I BROJ SUDIONIKA

 

E.3.1 – Rangiranje najviše 10 sudionika

Najmanje 4 mačke moraju sudjelovati u Ringu

Najviše 10 sudionika može biti rangirano.

 

Broj mačaka koje sudjeluju Broj mačaka u finalu
4 2
5 ili 6 3
7 ili 8 4
9 ili 10 5
11 ili 12 6
13 ili 14 7
15 ili 16 8
17 ili 18 9
19 ili više 10

 

E.3.2 – Podjela WCF-Ringa

U slučaju da je broj sudionika manji od 39 (uključivo), Ring ne smije biti podijeljen.

U slučaju da je broj sudionika veći od 39, Ring može biti podijeljen na dva dijela, ali u drugom dijelu ringa mora biti prisutno više od 4 sudionika.

U slučaju podjele mačke se plasiraju sukladno članku 3.1. Podjela ringa je opcionalna.

 

E.4 – WCF-MASTER-RING

 

E.4.1 – Sudjelovanje u Master-Ringu

Mačke koje su ostvarile 1. ili 2. mjesto u WCF-Ringu mogu sudjelovati u Master-Ringu WCF-a. U slučaju da je WCF-Ring bio podijeljen sukladno članku E.3.2, samo pobjednik (=1 mjesto) u svakom dijelu ringa može sudjelovati u Master-Ringu.

 

E.4.2 – Master-Ring može se održavati jednom godišnje u svakoj državi

Master-Ring WCF-a može biti organiziran u svakoj državi  samo jednom godišnje na licenciranoj internacionalnoj izložbi ili tijekom Svjetske Izložbe.

U slučaju da se država nalazi na dva kontinenta, Svjetska se izložba sa svojim vlastitim Master-Ringom može se održati na oba kontinenta. Master Ring održava se odvojeno za odrasle mačke, kastrate i mačiće. Ista pravila primjenjuju se kao i za WCF Ring.

 

E.4.3 – Prijava za organizaciju Master-Ring

Dozvola za Master-Ring odobrava predsjednik WCF-a.

 

E.4.4 – Neophodna prezentacija konfirmacije za sudjelovanje

Da bi mačke sudjelovale u Master-Ringu WCF-a, vlasnici mačaka moraju prikazati originalne dokumente ili kopije certificirane od kluba člana WCF-a koji potvrđuje pobjedu u WCF-Ringu.

 

E.4.5 – Kvalifikacija sudaca za WCF-Master-Ring

Samo suci koji imaju sudačku dozvolu za kategorije mačaka koje sudjeluju u ringu imaju autoritet za održavanje Master-Ringa.

 

E.4.6 – Titula WCF-Master

Prvo i drugo mjesto u nepodijeljenom Master-Ringu dobivaju titulu ”WCF-Master”.

U slučaju podijeljenosti ringa, pobjednik svakog podijeljenog ringa dobiv titulu ”WCF-Master”.

Ova titula može biti upisana u rodovnik WCF-a.

 

E.4.7 – Broj nagrada

Maksimalan broj nagrada za Master-Ring je 10, bez obzira na broj sudionika. Mačke su rangirani sukladno WCF-Ringu. Primjenjuje se članak E.3.1.

 

E.4.8 – Spajanje WCF-Ringova

U slučaju da minimalan broj (4) odraslih mačaka, kastrata ili mačića nije dosegnut, Master-Ring može biti spojen (na primjer odrasle mačke/kastrati, mačići ili odrasle mačke/kastrati/mačići).

 

E.4.9 – Moguća podjela Master-Ringa u slučaju da je prisutno više od 39 mačaka

Ako je broj sudionika u Master-Ringu veći od 39, Master-Ring može biti podijeljen slično kao i WCF-Ring, ali broj mačaka koje sudjeluju u drugom, podijeljenom ringu ne može biti manje od 4 mačke. U tom slučaju mačke se odabiru slično kao u WCF-Ringu. Primjena je sukladna članku E.3.2

 

E.5 – WCF-DOUBLE MASTER-RING

 

E.5.1 – Sudjelovanje u Double Master-Ringu

Mačke, koje su osvojile 1. i 2. mjesto WCF-Master-Ringovima mogu sudjelovati u Double-Master-Ringu WCF-a.  Ukoliko je Master-Ring bio podijeljen sukladno članku E.3.2, jedino pobjednik (1. mjesto) u svakom podijeljenom može sudjelovati u Double Master-Ringu.

Preostala pravila ista su kao za WCF-Master-Ring.

 

E.6 – WCF-TRIPLE MASTER-RING

 

E.6.1 – Sudjelovanje u Triple-Master-Ring

Mačke koje su osvojile 1. ili 2. mjesto u WCF-Double-Master-Ringovima mogu sudjelovati  u Triple-Master-Ringu WCF-a. Ukoliko je WCF Double-Master-Ringu podijeljen sukladno članku E.3.2, jedino pobjednik (1. mjesto) u svakom podijeljenom ringu može sudjelovati u Triple-Master Ringu.

Pravila su ista postojećim pravilima o Master-Ringu.

 

E.7 – WCF-DIAMOND MASTER-RING

 

E.7.1 – Sudjelovanje u Diamond Master-Ringu

Diamond Master Ring može se održati samo jednom godišnje u cijelom svijetu. Uglavnom se izvodi na Olimpia Show-u. Samo u slučaju da organizator WCF Cat Olimpia odustane od održavanja ovog ringa, on se može održati na nekoj drugoj izložbi. Sudjelovati mogu samo mačke koje su osvojile titulu Triple Master. Najmanje 4 mačke moraju biti prisutne kako bi se ring održao. Samo prvoplasirana mačka može ostvariti titulu Diamond Master. Diamond Master je najviša moguća titula u WCF-u. Opis o bodovima za ”Best Cat” za Diamond Master-Ring objavljeni su na web stranicama.

 

 

 

 

E.8 – SUĐENJE U SURADNJI

 

E.8.1 – Svaki klub može odlučiti da se Master-Ringovi, Jubilee-Ringovi i Olimpia-Ring sude s više od jednim AB sucem.

Suci moraju procijeniti mačke odvojeno i nije im dozvoljeno međusobno pričati za vrijeme ili nakon suđenja, a prije nego što je zbrajanje bodova i plasiranje mačaka službeno završeno. Zbrajanje mora biti javno i počinje nakon što su svi suci predali svoje rezultate.

 

E.8.2 – Zbrajanje bodova odvija se na sljedeći način:

 

1.     Mjesto 10 bodova
2.     Mjesto 9 bodova
9       Mjesto 8 bodova itd
10. Mjesto 1 bod

 

Mačka koje ima najviše bodova u zbroju je pobjednik.

U slučaju da dvije mačke imaju jednak broj bodova, svi suci moraju zajedno odlučiti o točnom plasmanu tih mačaka.

 

F – DODATNA NATJECANJA U WCF-U

F.1 – BEST CAT OF WCF

 

WCF organizira svake godine natjecanje „Best Cat of WCF“. Opis i pravila ovog natjecanja, kao i lista pobjednika, nalaze se na WCF internetskim stranicama.

 

Svi klubovi moraju predati rezultate natjecanja unutar 3 tjedna nakon izložbe.

 

F.2 – WCF CAT OLIMPIA

 

F.2.1 – Definicija

„Best Cat of WCF“ izložba (WCF Cat Olimpia) održava se jednom godišnje i potpuno je priznata kao Svjetska izložba. Pravila za Svjetske izložbe su objavljenje na WCF internetskim stranicama te se primjenjuju za Olimpia izložbu. Razlikuju se u idućem: Niti jedna druga izložba neće biti licencirana na dan Olimpije.

„Olimpia Master“ natjecanje će se održati na Olimpiji kao i prezentacija „Best Cat of WCF“

 

F.2.2 – Sudjelovanje

Mačke koje sudjeluju dobivaju trostruke bodove za svoje rezultate. Opis, posebne titule i posebna pravila za Cat Olimpia objavljeni su na mrežnim stranicama.

 

F.2.3 – Subvencioniranje troškova od strane WCF-a

WCF dodjeljuje subvenciju od 2000 EUR respektivnom klubu koji organizira Cat Olimpiju.

 

F.3 – WCF „FUN“ IZLOŽBE

 

Fun izložbe mogu biti organizirane za pojedine grupe ili određene karakteristike mačaka. Ne smiju se izdati nikakve službene titule. Pobjednici ove izložbe ne mogu biti nominirani za npr. Best in Show. Broj sudionika nije bitan.

 

G – DISCIPLINSKE SANKCIJE

G.1 – DISCIPLINSKE SANKCIJE

 

U slučaju kršenja trenutnih pravila, organizirajući klub može dobiti disciplinske sankcije (počevši od usmene opomene do privremene suspenzije članstva ili izbacivanja kluba ili suca iz WCF-a).

Kazna će biti potvrđena na WCF Bordu, a ako se odbor slaže sa zajedničkom odlukom disciplinske i izložbene komisije.

 

G.2 – NOVČANA KAZNA

 

Osim disciplinske sankcije može se odrediti i novčana kazna za kršenje pravila.

 

G.3 – HIJERARHIJA ODGOVORNOSTI

 

Prva odgovorna osoba je menadžer izložbe, nakon toga organizirajući klub, koorganizator i nakon toga suci.

 

G.4 – PRIGOVORI

 

Prigovori na kršenje izložbenih pravila moraju se predočiti i izložbenoj komisiji.

 

G.5 – OBJAVLJIVANJE IZLOŽBENIH PRAVILA NA MREŽNIM STRANICAMA KLUBOVA

 

Svi članovi smiju objaviti kompletna izložbena pravila. Objavljivanje ulomaka nije dozvoljeno. WCF predlaže postavljanje poveznice na službenu stranicu WCF-a.

http://www.wcf-online.de/WCF-DE/regeln/Showrules_EN_2019-07_03-2021.pdf